[ Annons ]

Det var fastigheter utanför bästa läget som blev vinnarna när transaktionsmarknaden under 2013 sammanfattades. ”Ett tydligt skifte på den svenska fastighetsmarknaden”, menar Newsec.
Publicerat 3 januari, 2014

Så stor blev transaktionsvolymen 2013

Det var fastigheter utanför bästa läget som blev vinnarna när transaktionsmarknaden under 2013 sammanfattades. ”Ett tydligt skifte på den svenska fastighetsmarknaden”, menar Newsec.

Transaktionsaktiviteten för fastigheter utanför citylägen ökade under 2013. Det visar en sammanställning från Newsec, som menar att det skett ett tydligt skifte på den svenska marknaden. Samtidigt sjönk direktavkastningskraven för fastigheter i innerstads- och närförortslägen.

[ Annons ]

Sett till transaktioner över 100 miljoner kronor så uppgick transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden till närmare 91 miljarder kronor under 2013, jämfört med 107 miljarder kronor 2012. Antalet transaktioner ökade till 199 (192).

– Ökad riskvilja hos investerarna, bättre tillgång till finansiering och lägre vakansrisk har gjort fastigheter utanför bästa läge till vinnare på marknaden. Trots att avkastningen för andra tillgångsslag, som aktier och obligationer, har förbättrats markant på senare tid ger fastigheter fortfarande en attraktiv riskjusterad avkastning, säger Arvid Lindqvist, Chefekonom Newsec.

Liksom tidigare år är det svenska institutioner och välkonsoliderade fastighetsbolag som investerar, men typen av objekt har förändats. Från att under åren efter finanskrisen har varit i princip helt fokuserade på kontor och bostadsfastigheter i bästa läge, har nu fokus flyttats till fastighetssegment utanför bästa läge, som kontor i innerstads- och närförortslägen, samt bostäder i ytterstadslägen och tillväxtstäder.

Ett flertal affärer har även skett i sekundära kontorslägen, samt transaktioner av handels- och logistikportföljer spridda i hela Sverige. Samtidigt har aktiviteten i CBD-lägena i de tre storstäderna minskat. Endast en handfull affärer har ägt rum i bästa läge i de tre storstäderna, varav de flesta i Göteborg. Den enda större kontorstransaktionen i Stockholm CBD under året var AMF som förvärvade kvarteret Jericho 34 i centrala Stockholm av Allianz för cirka 1,6 miljarder kronor.

Trots att utländska investerare gjorde ett antal betydande investeringar under året, speciellt inom kontors- och handelssegmenten, var den totala andelen utländska investeringar kvar på historiskt låga 14 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]