[ Annons ]

Om ventilationssystemet inte är rätt dimensionerat kan brandgaser leta sig in bakvägen i andra lägenheter. Här är några olika lösningar för att förhindra att branden sprider sig.
Publicerat 7 januari, 2014

Så stoppas brandgasen

Om ventilationssystemet inte är rätt dimensionerat kan brandgaser leta sig in bakvägen i andra lägenheter. Här är några olika lösningar för att förhindra att branden sprider sig.

Att välja mellan olika skyddsmetoder för att hindra brandgasspridning via ventilationsystemet är egentligen bara aktuellt vid nybyggnation eller en större ombyggnation. Men det betyder inte att du ska sluta läsa trots att några sådana planer inte är aktuella. Att ha koll på hur det nuvarande systemet faktiskt fungerar är minst lika viktigt.

[ Annons ]

– Har man tillexempel ett system som bygger på att spjäll ska stänga är det viktigt att ha rutiner för att detektorer och annan teknik fungerar, säger Tomas Fagergren, seniorkonsult, specialist installationsbrandskydd på Brandskyddslaget.

Klicka på bilden för att öppna grafiken som en större PDF.
Klicka på bilden för att öppna grafiken som en större PDF.

Det finns olika metoder att förhindra brandgasspridning. Byggherren kan välja mellan förenklad och analytisk dimensionering. Knepiga begrepp, men förenklad dimensionering innebär att brandskyddet utförs exakt som det står i Boverkets regler. Det finns inget utrymme för egen tolkning. Analytisk dimensionering kan förklaras som att man utifrån fysikaliska lagar ställer upp olika modeller som hindrar brandspridning via ventilationssystemet. Ett exempel på förenklad dimensionering är att bygga separata venilationssystem till varje brandcell. En kostsam lösning som i princip bara används i lokaler och butiker. I bostadshus är ofta kanalsystemet sammanbundet. Då kan man installera brandgasspjäll som styrs av rökdetektorer Men här kan faktiskt ordet ”förenklad” leda tankarna fel.

– Det kan bli dyrt och krångligt eftersom det krävs kontroller av detektorerna vid täta tillfällen. Det som kan verka billigt blir dyrt då man flyttar över kostnaderna till drift och förvaltning, säger Tomas Fagergren.

I bostadshus kan det dessutom vara svårt med lösningar som bygger på att detektera rök. Falsklarm kan uppstå vid matlagning. Därför väljer man oftast lösningar som bygger på att fläktarna ska vara i drift vid brand.

– Analytisk dimensionering kanske kräver lite mer tankeverksamhet. Men i regel blir det både billigare och bättre i slut-ändan, säger Tomas Fagergren. Frånluftsfläktarna måste då klara värmen och ha tillräcklig kapacitet så att det inte skapas ett övertryck, då kan brandgasen tryckas in i andra lägenheter. Men det knepigaste är att hindra att brandgaserna sprids via tilluftssystemet. Så länge klimatskalet är intakt byggs trycket upp. När det överstiger trycket i tilluftskanalen är brandspridningen ett faktum.

– Vanligast är att man förser kanalerna med backströmningsspjäll. Dessa styrs av tryckskillnaderna som uppstår och kräver ingen detektering, säger Tomas Fagergren. En annan variant, betydligt mindre vanlig, är att placera tilluftsdonen lågt.

– När röken når golvet är det så liten kraft i branden att det minskar risken för spridning via tilluften, säger Tomas Fagergren.

Sedan de allmänna råden i BBR:s brandkapitel ändrades tillåts en viss, mycket liten brandgasspridning mellan brandceller. Tidigare var gränsvärdet noll. I sovrum är högsta tillåtna andel 0,01. Försök visar att så mycket som enprocentig inblandning av brandgaser ger sikt på 10 till 20 meter, vilket är tillräckligt för att sätta sig i säkerhet och inte skadas av gasen.

– Detta ger möjligheter till nya intressanta lösningar, som att späda gasflödet genom fördelningslådor på vinden, säger Tomas Fagergren.

Se en grafik över olika skyddsmetoder mot brandgasspridning genom ventilationssystem här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]