[ Annons ]

Foto: Leif Ingvarsson.
Publicerat 24 mars, 2022

Så ställer du i ordning skyddsrummet

Det kritiska läget har återaktualiserat säkerhetsfrågan. Många fastighetsägare ser därför till att vara beredda att iordningsställa sina skyddsrum. Det blev tydligt under Fastighetsägarnas webbinarium under onsdagen.

När Ryssland invaderade Ukraina blev frågan om Sveriges skyddsrum het igen, efter att ha legat i malpåse i många år. Samtidigt uppmärksammades att delar av Sverige och i synnerhet Stockholm har brist på skyddsrum, och att många av dem som finns har bristande underhåll.

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att underhålla skyddsrummet och tillhörande utrustning. Det handlar bland annat om att se till att skyddsrumsskyltar är uppsatta, att

[ Annons ]

smörja gångjärn på skyddsrummets dörrar, åtgärda rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar samt att se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att brunnen är rengjord. 

Skyddsrummet får nyttjas som exempelvis cykelrum eller lägenhetsförråd i fredstid, men ska kunna återställas till skyddsrum inom 48 timmar för att erbjuda plats åt människor som behöver skydd, om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

På Fastighetsägarnas webbinarium kom många frågor om just iordningsställandet av skyddrum.

– Många fastighetsägare undrar vem det är som har ansvar för att ställa i ordning skyddsrummet. Flera undrar också vilken utrustning som ska finnas i skyddsrummen och hur den ska underhållas, säger Anna Thuresson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. 

När det gäller iordningsställandet av skyddsrummet säger MSB att det bland annat ska finnas tillgång till vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Hur detta genomförs beror på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller för just det skyddsrummet, men det ska kunna ge skydd i tre dagar. Dessutom ska alla dörrar som leder till skyddsrummet måste vara olåsta, oavsett vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna i övrigt. Vad som finns i skyddsrummet i övrigt är upp till den som ska vistas där. Men här kan fastighetsägaren ändå ge råd.
– Det finns inga rekommendationer om att ta med sig till exempel telefon eller ficklampa, utan det är mer upp till den som ska vistas i skyddsrummet. Personligen skulle jag ta med mig extra batteri till telefonen, ficklampor och något att äta. I Sverige är vi inte vana vid den här typen av situation, men hamnar vi i ett krisläge så kommer vi nog tänka på ett annat sätt, säger Håkan Mattisson, skyddsrumssakkunnig på Tyréns, som medverkade på Fastighetsägarnas webbinarium.

Anna Thuresson menar att vi måste ha förståelse för att såväl fastighetsägare som medborgare över lag inte har full insyn och att det finns oklarheter kring ansvar och roller. 

– Det är bra att vi kan nå ut med information för att begränsa den oro som råder. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det inte i nuläget finns något beslut om höjd beredskap. Det innebär fortsatt att skyddsrummen kan användas som förråd, cykelrum och liknande, säger Anna Thuresson.

Här finns mer tips och råd från MSB, i handboken Skyddsrum SR 15 och frågor och svar för fastighetsägare 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]