[ Annons ]

Publicerat 28 maj, 2014

Så slipper du dokumentröran

Det blir stora vinster när BIM blir ett verktyg i förvaltningen. Nu ska BIM göra sitt intåg även i förvaltningsskedet av byggnaderna.

BIM – Building Information Modelling eller på svenska; Byggnadsinformationsmodellering – handlar om att bygga virtuella modeller av verkligheten, till exempel en fastighet. I modellen samlas all information från en byggnads livscykel.

[ Annons ]

– All den information som man kan tänka sig att man kommer att behöva, både i projekterings- och bygg- som i förvaltningsskedet.  I BIM finns all information samlad och går att analysera. Men framförallt så ska den leva under hela byggnadens livscykel, säger Olle Samuelson.

Det pågår idag utvecklingsprojekt för att få bättre fart i det senare skedet, alltså att öka användningen av BIM i förvaltningen av byggnader. Det viktigaste steget är kanske att fem statliga byggherrar (Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket) gått samman för att utveckla en gemensam strategi.
– Som byggherrar ställer de redan krav på BIM i projekterings- och byggfasen. Men de är mycket tydliga med att den långsiktiga nyttan ligger i att använda BIM i förvaltningen. Att man nu gått ihop ger styrka och det kan också få ringar på vattnet, säger Olle Samuelson.

Rent konkret handlar det om att man får bättre verktyg för att simulera och effektivisera användningen av sina ytor, och kontroll över vilken teknisk utrustning som finns inbyggd i fastigheterna, för effektivare drift och underhåll. Här finns mycket pengar att tjäna. Olle Samuelson jämför med dagens situation där mycket sker ad hoc baserat på kunskap som finns lagrad hos enskilda individer.
– I dag när en trasig lampa felanmäls, kommer en förvaltare dit, tittar vad det är för typ och beställer en ny. I BIM ser man direkt vad det är för fabrikat när man får felanmälan. Samtidigt får man också information om att det finns 430 stycken till likadana i byggnaden och var de sitter. Då kanske det är läge att se över dem också.

Olle Samuelson menar att det stora hindret är att fastighetsbranschen idag är stor och fragmenterad. Det krävs mycket samordning innan informationen kan flöda fritt genom hela processen.
– Det handlar också om helt nya arbetssätt. Som beställare måste man, utöver själva anläggningen, även ställa krav på leverans av all data som ingår.

Standard för bättre ?digital kommunikation

Viss ”språkförbistring” råder fortfarande i den digitala världen. Men initiativ har tagits för att underlätta kommunikationen. BIM Alliance, där bland andra Fastighetsägarna är medlemmar, har i samarbete med Sabo tagit fram en branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem.

Det är ett så kallat API (Application Programming Interface) som kan beskrivas som en uppsättning regler för hur olika program ska samverka.
API:et tillsammans med standarden fi2xml skapar förutsättningar för att undvika inlåsning i enskilda system och enskilda leverantörer och kommer att spara både tid och pengar.
–?För att standarden ska få stort genomslag uppmanar vi alla Sabo-företag och andra fastighetsägare att ställa krav på systemleverantörerna att uppfylla branschstandarden. Särskilt viktigt är detta krav vid uppgradering, vid köp av nya moduler eller vid upphandling av nytt fastighetssystem, säger Anders Johansson, IT-expert på Sabo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]