[ Annons ]

Alexander Ståhle presenterade rapporten Levande stadsmiljöer
Publicerat 3 juli, 2019

Så skapas den levande staden

Hur skapar man stadsliv? Det var frågan på morgonens seminarium i Almedalen, som bland annat handlade om den kommande omdaningen av centralstationsområdet i Stockholm.

Med hjälp av Alexander Ståhle och Spacescape har Jernhusen som äger Centralstationen i Stockholm skapat ett stadslivsindex för att ranka ett antal platser i Stockholm, Malmö och Göteborg. Intervjuer, observationer och flödesanalyser har använts för att ta reda på vad som egentligen skapar stadsliv. Svaret kan sammanfattas med att platserna behöver vara lätta att nå, det ska finnas mycket att göra och det ska dessutom vara härligt att vara där. Stadslivsindexet diskuterades på ett seminarium hos Business Arena i Visby på onsdagsmorgonen.

[ Annons ]

– Den stora utmaningen med centralstationsområdet är att skapa en plats där man vill stanna kvar, sa Daniel Markström från Jernhusen som planerar att överdäcka spåren runt Centralen för att skapa mer yta att bygga på.
– Det är mycket asfalt och inte alltid så tryggt. Vi behöver ta hand om de sollägen som finns och skapa bullerfria platser.
Rapporten kommenterades också bland annat av stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson:
– Den här typen av analyser används redan i stadsplaneringen, sa han.
– Redan när Hammarby sjöstads växte fram kunde man exempelvis se betydelsen av levande bottenvåningar.

Mats Hedenros från AMF Fastigheter berättade om erfarenheterna från omdaningen av Brunkebergs torg i Stockholm.
– Tidigare hittade ingen dit. Det fanns en fastighet som stod outhyrd i tio års tid. Det här indexet är ett bra instrument som visar på betydelsen av verksamheter i bottenvåningarna.
Daniel Markström på Jernhusen såg en delvis ny roll för fastighetsägare som när staden förändras:
– Tidigare hyrde vi fastighetsägare ut och försökte få så långa avtal som möjligt. Man plockade kanske fimpar på gatan utanför och så var man nöjd med det. Men den tiden är förbi. Nu behöver vi engagera oss i livet mellan husen. Vi kommer behöva nya sätt att arbeta tillsammans. Vi fastighetsägare kommer behöva ha bättre kunskaper och nya kompetenser.

Även bostäder i centrala lägen kom upp till diskussion, något som lyftes av Tatjana Joksimovic, planchef på Länsstyrelsen i Stockholms län. Mats Hedenmo påpekade att även områden utan boende kan vara bra, särskilt med tanke på den senaste tidens diskussion om livescener i Stockholm.

Trafiken var också ett ämne som diskuterades. Götgatan och Jakobsbergsgatan är två lyckade exempel på bilfria gator i Stockholm.
– Man ska nog som beslutsfattare vara försiktig när man stänger av trafik. Det får konsekvenser för näringslivet om man förändrar flöden i staden, sa Joakim Larsson.
Mats Hedenmo höll med:
– Vi fastighetsägare är bra på mycket, men trafik är ibland svårt. Vi behöver föra mer dialog med trafikkunniga i kommunerna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]