[ Annons ]

Sverigeutredningens primära uppdrag är att knyta samman landets storstäder via snabbtåg. Illustration: Sara Bidö
Publicerat 1 februari, 2016

Så ska snabbtåget gå genom Sverige

Sverigeförhandlingen är igång och tretton orter tar idag emot de första buden. Nu ska parterna komma överens om hur snabbtågsstationerna, bostadsbyggandet och medfinansieringen ska utformas.

Den av regeringen tillsatta utredningen Sverigeförhandlingen har bestämt sig för den småländska sträckningen av Sveriges kommande bana för höghastighetståg. Tretton av de orter mellan storstäderna som hoppats på tågstation kommer idag att påbörja förhandlingen om var stationerna ska placeras, hur medfinansieringen av snabbtåget ska gå till och hur bostadsbyggandet på orten ska utökas.

[ Annons ]

Sverigeutredningens primära uppdrag är att länka samman landets tre största städer med höghastighetståg. Vilka orter som ska få stationer där emellan har enligt utredningen själv avgjorts av vad som är rakast, billigast och till största möjliga nytta.

Orterna som är aktuella för snabbtågsstationer:

Söderut från Stockholm: Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping.
Söderut mot Malmö: Värnamo, Hässleholm och Lund.
Västerut mot Göteborg: Borås, Landvetter och Mölnlycke.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet, säger Catharina Håkansson Boman, en av förhandlarna.

I Växjö blir det ingen snabbtågsstation. Kommunstyrelseordförande Bo Frank (M), har argumenterat hårt för behovet av att ansluta snabbtåg till kommunen. I Dagens Nyheter uttrycker han i dag besvikelse, men inte uppgivenhet.

– Jag tror inte att det här passerar genom regering och riksdag. Hela sydöstra Sverige lämnas helt utanför. Arbetet fortsätter, det här är bara ett förslag som inte är förankrat politiskt i något parti så jag ser det fortfarande som en öppen fråga, säger Bo Frank till Dagens Nyheter.

En av de orter som börjar förhandla idag är Borås. Här är Akelius verksamma, och bolagets Skandinavienchef Lars Lindfors ser stora positiva följder av snabbtågsbygget. Däremot är han inte övertygad om att utredningens förslag om att medfinansiering i form av en tillfällig skatt på fastigheter nödvändigtvis skulle göra det enklare att bygga nya bostäder.

– Sverige behöver en höghastighetsbana. För oss skulle det innebära fler sökande till våra lägenheter och att vi kan få höjda hyror. Men detta är en bred samhällsfråga och finansieringen ska inte belasta bostäderna med en extra skatt. Det kommer bara att bli ännu dyrare och svårare att bygga fler bostäder.

Akelius Skandinavienchef Lars Lindfors är inte den enda i fastighetsbranschen som är tveksam till finansieringsförslaget. Läs mer i Fastighetstidningen:

Alla är inte med på snabbtåget

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]