[ Annons ]

Foto: Ramboll
Publicerat 18 oktober, 2018

Så ska Skåne få fler cykelpendlare

Region Skåne har gett Ramboll i uppdrag att utveckla ett koncept för länets cykelvägar. Tanken är att man genom attraktiva pendlingscykelstråk ska få fler att ta cykeln till jobbet.

Förutom att ta fram ett koncept ska Ramboll även räkna på den samhällsekonomiska nyttan av förbättringarna av cykelstråken.

[ Annons ]

– Det främsta syftet med uppdraget är att öka attraktiviteten att cykelpendla genom att förbättra cykelstråken som förbinder regionens tätorter med de större städerna. Cyklisterna ska kunna färdas på samma villkor som bilisterna, säger Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll.

Det handlar om 55 stråk med ”stor eller medelstor betydelse för arbetspendling.” Region Skåne menar dock att brist på bland annat cykelinfrastruktur gör att många som skulle kunna cykla ändå inte gör det, framför allt på grund av brist på standardförhöjningar, och i vissa fall helt nya länkar.

I Rambolls uppdrag ingår vision, koncept, inventering, förbättringsåtgärder och samhällsekonomiska analyser. Inspriration har bland annat hämtats från nederländska Utrecht, som har en väl utvecklad cykelinfrastruktur.

– Skåne är en ambitiös och seriös cykelregion och det finns en vilja att jobba med vision och förverkligande i förhållande till samhällsnyttan. Förhoppningsvis kommer resultaten av projektet att leda till att fler använder cykelstråken och att cyklingen får höjd status i regionen, säger Olle Evenäs.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]