Husproduktion i anläggningen i Oskarshamn.
Publicerat 5 november, 2019

Så ska Rikshem få fart på industriellt byggande

Målet är att kapa kostnaderna rejält och utmana traditionellt byggande. Rikshem har tecknat ett tioårigt ramavtal för industriell tillverkning av bostäder.

För att klara att bygga de tusentals lägenheter man förutsatt sig har Rikshem tecknat ett tioårigt avtal med flerfamiljshustillverkaren Sizes.

[ Annons ]

– Målet är i första hand att kunna bygga mer. Men vi hoppas också kunna pressa kostnaderna ytterligare så att vi kan pressa hyresnivåerna, säger Elin Sjöstrand, projektchef på Rikshem.

Rikshem hoppas kunna bygga med investeringsbidrag i flera av projekten, vilket gör att man troligen måste anpassa sig till en viss hyresnivå.

– Vi behöver bygga för fler och de byggprocesser som präglar marknaden idag motverkar en effektiv bostadsproduktion. När varje projekt ska konkurrensutsättas går kontinuiteten förlorad mellan projekten vilket leder till en bransch med kraftigt stigande priser och försämrad produktivitet. Som beställare agerar vi nu för att förändra detta och ger aktörer med nya affärsmodeller de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Vi vill ha flera långsiktiga samarbetspartners som vi kan växa och utvecklas tillsammans med, säger Elin Sjöstrand.

På Rikshem räknar man att till år 2022 kunna ha byggbar mark om 400 000 kvm BTA att utveckla genom planläggning av befintliga områden. För att kunna bygga de bostäder som samhället har behov av menar Elin Sjöstrand att byggprocesserna, som idag präglas av låg produktivitet och höga kostnader, behöver förändras.

Sizes tillverkar flerbostadshus i en industriell process i sin produktionsanläggning i Oskarshamn. Bolaget utlovar minimerat avfall, spill och transporter. Framförallt ska det minska produktionstiden. Lägenheterna tillverkas med korslimmat trä (KL-trä).

– Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande. Vi ser fram emot att samarbeta med Rikshem och fortsätta visa på att det är möjligt att tillverka moderna lägenheter i god kvalitet till en lägre kostnad, säger Niklas Andersson, grundare och vd för Sizes.

Elin Sjöstrand poängterar att det inte ett standardhus som Sizes kommer att leverera.

–Vi vill att så mycket som möjligt ska vara standardiserat. Men varje projekt har sina unika förutsättningar, därför har vi ställt krav på att det ska finnas en flexibilitet i deras produktion så att vi kan möta hållbarhetskrav eller unika gestaltningskrav som kan finnas på olika håll, säger Elin Sjöstrand.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]