[ Annons ]

Foto: Peab.
Publicerat 13 september, 2021

Så ska Peab minska avfallet

Peab har ingått avtal med Återbruket och Malmö Återbyggdepå. Syftet är att öka återvinningen av byggmaterial och främja cirkulariteten.

Ramavtalen med Återbruket i Göteborg och Malmö Återbyggdepå har upprättats som ett steg i att minska mängden avfall i Peabs verksamhet. Överblivet material från byggarbetsplatser, som exempelvis dörrar, fönster och köksinredning hämtas av återbrukarna för att kunna säljas vidare.

– Det är väldigt positivt att vi genom dessa avtal kan utveckla samarbetet med återbruksaktörer. I många fall kan vi lämna tillbaka överblivet material till leverantören, men ibland finns inte de förutsättningarna. Tillsammans med återbruken skapar vi bättre möjligheter att ta vara på överblivet material, så att det kan komma till användning. Vi arbetar även för att etablera liknande samarbeten på fler orter i Sverige, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.

[ Annons ]

Samarbetet mellan återbruksaktörerna och Peab är redan i gång. Återbruket har till exempel hämtat allt från begagnade fönster, garderober och toalettstolar till kök på projektet Textilfabriken i centrala Göteborg. Och på ombyggnadsprojektet HSB Brf Fyrverkaren i Helsingborg har Peab hittills bytt ut närmare 650 fönster och dörrar.

– Vi har fått till en bra rutin på arbetsplatsen där vi på Peab står för nedmontering och Malmö Återbyggdepå kontaktas när det finns tillräckligt för att fylla en mindre lastbil. De begagnade fönsterna och dörrarna packas i emballaget som de nya kommer i och på så sätt minskar kostnaderna ytterligare för avfall. Vi får lägga lite mer tid och omsorg vid demonteringen för att kunna lämna material i gott skick, men det tycker jag verkligen det är värt i stället för att lämna det som avfall. Det känns bra att någon annan kan få glädje av materialet, berättar Patrik Tublén, platschef på Peab i Helsingborg.

På depån rengörs därefter materialet och rensas från infästningar och fogskum för att sedan kunna säljas vidare.

– Vi måste alla hjälpa till att minska på uttaget av jordens resurser och jungfruligt material. Därför är det naturligt för oss att hitta nya samarbeten i en annars ganska traditionell bransch som byggbranschen och hitta vägar fram för utökat återbruk. Malmö Återbyggdepå är i ständig utveckling och vi ser fram emot fler samarbeten likt det vi nu startat med Peab, säger Olof Löfgren, affärsutvecklare på Sysav Industri AB som driver Malmö Återbyggdepå .

Per Hogedal är enhetschef på Kretslopp och vatten Göteborg Stad som driver Återbruket i Göteborg och han ser också positivt på samarbetet:

– För varje sak vi återanvänder i stället för att köpa nytt så sparar vi på jordens resurser. Intäkterna från försäljningen går till att driva Återbruket och att stötta olika projekt som skapar arbetsmöjligheter för människor som står utanför arbetsmarknaden. Genom att handla på Återbruket bidrar man till att ge fler människor chansen att komma ut i arbetslivet, samtidigt som du gör miljön en tjänst, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]