[ Annons ]

Forskarlägenheter vid Universitetsplatsen, 96 nya studentbostäder i city och nya bostäder på gamla fängelsetomten. Det är ÖrebroBostäders (ÖBO) satsningar för att stärka Örebro som studentstad.
Publicerat 9 februari, 2012

Så ska Örebro bli stärkt som studentstad

Forskarlägenheter vid Universitetsplatsen, 96 nya studentbostäder i city och nya bostäder på gamla fängelsetomten. Det är ÖrebroBostäders (ÖBO) satsningar för att stärka Örebro som studentstad.

Idag har ÖBOs styrelse tagit engagemangsbeslut för tre nya byggprojekt som stärker Örebro som en bra studentstad.

[ Annons ]

Örebro Universitet har brist på forskarbostäder och riskerar att eftertraktade forskare väljer andra universitet än Örebro. Forskare, såväl som studenter, ställer krav på ett billigt boende nära universitetet. Samtidigt ska utformningen av husets gestaltning tillföra platsen ett berikande uttryck. Redan tidigare har styrelsen beslutat om att ÖBO ska planera för att bygga studentbostäder vid Universitetsplatsen. Det gör att vi stärker Örebro med ytterligare universitetsnära bostäder för studenter.

Dagens engagemangsbeslut innebär att ÖBOs vd, Ulf Rohlén fått i uppdrag att ta fram ett underlag för och ett förslag på hur ÖBO kan bygga 34 yteffektiva, prisvärda och innovativa forskarlägenheter.

I korsningen Trädgårdsgatan/Rudbecksgatan, granne med ÖBOs befintliga höghus för studenter, avser ÖBO nu att bygga 96 små, innovativa lägenheter anpassade för studenter. Ett beslut som kraftigt stärker närvaron av studenter i Örebros centrala delar. Juul och Frost Arkitekter har tagit fram ett förslag som klarar bullerkrav och som på ett fint sätt ramar in den befintliga vackra aulan som redan finns på tomten. Tanken är att bevara grönytan längs Trädgårdsgatan och låta den förbli obebyggd.

I och med beslutet idag är ÖBO med och stärker utvecklingen av norrcity. Engagemangsbeslutet innebär att vi utvecklar den så kallade fängelsetomten, kvarteret Husaren. Det kan innebära bostäder, studentbostäder, kontor med mera. ÖBOs vd har fått i uppdrag att ta fram ett förslag om detta och återkomma till styrelsen för programbeslut.

– Det är tre, mycket spännande nybyggnadsprojekt, som vi nu ska ta vidare. Alla projekten har stor potential att utveckla och göra Örebro till en ännu mer attraktiv och modern stad som människor vill leva och verka i. Inte minst för studenter som nu får ett stort tillskott av nya bostäder, menar Ulf Rohlén, ÖBOs vd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]