[ Annons ]

Foto: Sweco
Publicerat 20 mars, 2018

Så ska Lund utvecklas

Lunds ska växa med ny centralstation och nya bostäder. Därför har Sweco tagit fram visionen Staden på spåren, som ses som en helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

Staden på spåren innefattar bland annat en ny underjordisk station, men även att järnvägs spåren i centrala Lund förläggs under jord.

[ Annons ]

– Därigenom försvinner barriären som idag klyver staden och spårområdet kan bebyggas med en stadsstruktur som knyter samman staden, säger Johanna Appelberg, Sweco, ansvarig för arbetsgruppen som tagit fram visionen.

Sweco menar att man genom detta frigör 20 hektar mark mitt i staden, en yta motsvarande 40 fotbollsplaner och med plats för bostäder för 2 500 personer, samt handel, kontor och service.

– Om nationella och regionala mål för ökad kollektivtrafik ska mötas mellan Malmö och Lund behöver antalet tåg per dygn mångdubblas. Det planerade stationsbygget i Lund är ett utmärkt initiativ, men det löser tyvärr inte flaskhalsproblematiken med den befintliga tvåspårslösningen söder om Lund C, vilket vi vill belysa med vår helhetslösning. Vi vill sätta stadens och järnvägens hållbara utveckling i ett nytt ljus som förhoppningsvis väcker fortsatt dialog kring utmaningar och möjligheter för Lund, säger Johanna Appelberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]