[ Annons ]

Publicerat 20 februari, 2019

Så ska kvarteren runt Karlatornet utformas

Det var Rambolls förslag på gestaltning av åtta kvarter med gator, torg, platser och anslutande markytor i Karlastaden i Göteborg sim vann juryns gillande.

Runt Karlatornet med sina 73 våningar och 245 meters höjd ska Karlastaden utvecklas. Nu står det klart att det blir efter Rambolls förslag. Juryns utlåtande lyder:

[ Annons ]

”Det förslag som framstår som mest elegant är Rambolls förslag. De har med sin lågmälda, lugna och smakfulla gestaltning nått en karaktär som framhäver Karlastadens vision på ett bra sätt. I nästa skede kommer det att krävas genomarbetade lösningar. Men med idag kända tekniska egenskapskrav på allmän platsmark, gator och torg, med bärighet, avrinningar, rengöring etc är Rambolls förslag mest utvecklingsbart. Bedömningsgruppen är enig om att Ramboll får i uppdrag att gå vidare till nästa skede, på grundval av ovanstående utlåtande.” 

– Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel med egen karaktär och eget uttryck som samtidigt är väl sammanlänkad med kringliggande områden, säger Ingrid Reimertz landskapsarkitekt på Ramböll i ett pressmeddelande.

Stadsdelen, på Lindholmen i Göteborg, kommer bland annat att ha plats för bostäder, skola, kontor, restauranger och grönområden. Ambitionen är att det ska bli ett välkänt landmärke med Karlatornet mitt i staden.

– Med vårt förslag ville vi skapa ett levande gaturum i mänsklig skala och betona relationen mellan det stora och det lilla. Vi har jobbat med staden i ögonhöjd som lockar besökare i alla åldrar. Med urban karaktär i kombination med inspiration från naturens organiska formspråk har vi haft som mål att skapa en nyfikenhet hos besökarna, säger Stephan Schumpp.

I förslaget har det lagts möda på att hitta ett formspråk för detaljerna, från sittmöbler till brunnsgaller och planteringskärl. Specialutformad belysning ska föra tankarna till stjärnhimmel och växterna är utvalda för att ge lä, men inte allt för mycket skuggande.

– Vi är stolta över att få ett uppdrag där vår kunskap och förståelse för kundens och invånarnas behov bidrog till vinsten. I vår arbetsgrupp har kombinationen av många olika kompetenser kompletterat varandra. På många sätt är detta ett utmanande projekt där vårt idéarbete och våra kreativa lösningar varit viktiga för genomförbarheten, säger Ingrid Reimertz.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]