Några av byggnaderna i Nyköping som har analyserats. Foto: Johan Nilsson
Publicerat 7 maj, 2020

Så ska Kungshem sänka energianvändningen

Kungshem har analyserat ett stort antal byggnader i Nyköping i syfte att minska energianvändningen, förbättra inomhusklimatet och öka komforten för hyresgästerna. . Den beräknade energi- och underhållsbesparingen förväntas bli drygt en halv miljon kronor per år.

Eftersom bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning ville fastighetsbolaget Kungshem se om det gick att minska energianvändningen i det egna beståndet. Efter att Schneidere Electric gjorde en totalgenomgång av byggnaderna och analyserade effekten av olika åtgärder går man nu in föreslagna åtgärder som man garanterar kommer att ge förväntad effekt.

– Kungshem har ambitiösa mål gällande energieffektivisering och har redan arbetat mycket med de här frågorna. Därför är vi mycket glada över det fortsatta förtroendet att få stötta dem i deras resa. Schneider Electric har gått in förutsättningslöst i det här projektet och gjort en total genomgång av allt som påverkar energianvändningen i byggnaderna. Inte bara belysning och ventilation utan allt från vindsisolering till fönster och duschmunstycken, säger Henrik Nielsen, affärsutvecklare på Schneider Electric.

[ Annons ]

Energianalytiker från Schneider Electric och Kungshems driftstekniker har tillsammans gått igenom byggnadernas befintliga status, kända problembilder och underhållsbehov. Man också även hänsyn till hyresgästernas upplevelse av inomhusklimatet. Utifrån detta har man kunnat räkna på energianvändningen och rekommendera ett samlat åtgärdspaket.

Schneider Electric genomför projektet i form av totalentreprenör och går in med en garanti för att energianvändningen minskar enligt beräkningen när samtliga åtgärder är genomförda. Den beräknade energi- och underhållsbesparingen förväntas bli drygt en halv miljon kronor per år, och åtgärderna genomförs under 2020 med löpande uppföljningar.

– Det är tredje gången vi gör den här typen av energieffektiviseringsprojekt med Schneider Electric, den här gången i större skala med samtliga byggnader på tio fastigheter. Vi gör det framför allt för att minska energianvändningen och vår klimatpåverkan, men samtidigt blir det på sikt en ekonomisk besparing och en modernisering av fastigheterna som leder till minskat behov av underhåll Inomhusklimatet blir bättre, hyresgästerna blir ännu nöjdare och värdet på fastigheterna blir högre, så det är en win-win-investering i alla led, säger Erik Westerberg, vd på Kungshem.

Några av åtgärderna i projektet:

• Belysningsåtgärder i form av byte till LED-belysning och närvarostyrning av belysning i tvättstugor och förråd.

• Snålspolande duschmunstycken för minskad vattenförbrukning.

• Fönsterförbättring i form av en tilläggsruta på befintliga fönster – kortsiktigt för att åtgärda kallras och långsiktigt för förbättrad energieffektivitet.

• Tilläggsisolering av vindar.

• Installation av ny bergvärmepump.

• Montering av nya takfläktar utvändigt.

• Energioptimering – Schneider Electric går igenom alla system för varje byggnad och ställer in alla parametrar för en så energieffektiv drift som möjligt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]