Foto: Shutterstock.
Publicerat 11 december, 2018

Så ska hyran sättas i Stockholms allmännytta

Nu finns en överenskommelse om så kallad systematisk hyressättning mellan de kommunala bolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. De nya hyrorna ska fasas in under sex års tid.

Principöverenskommelsen som undertecknats påverkar 60 000 hyresrätter i Stockholm stad. I korthet har parterna enats om en ny värdering av lägenheters egenskaper inom fem kategorier. Till grund för arbetet ligger förutom erfarenheter från andra kommuner även en telefonundersökning om vad boende i Stockholms stad värdesätter i sitt boende, nationella rekommendationer och parternas förhandlingar. Kategorierna med egenskaper är följande:

[ Annons ]

1. Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.

2. Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.

3. Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut mm.

4. Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.

5. Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.

Enligt överenskommelsen får en del lägenheter oförändrad hyra, andra får fryst eller höjd hyra. Införandet av höjningar ska ske under en period på upp till 6 år. Per år justeras månadshyran uppåt med maximalt 250 kr per månad och år. Om en lägenhet har en månadshyra på mindre än 5 000 kr i månadshyra sker höjningen med 5 % av hyra vid införande av Stockholmhyra (vilket blir en lägre summa än 250 kr). Vid frysningar är huvudregeln att hyran är oförändrad tills den allmänna hyresutvecklingen, genom de årliga förhandlingarna, har lett till att hyran motsvarar den nya hyran, enligt Stockholmshyra.

– Med överenskommelsen åstadkommer vi lika hyra för lika lägenhet. Hyror kommer att sättas konsekvent och enhetligt vilket ger en trygghet och förutsägbarhet för allmännyttans hyresgäster. Vi uppdaterar tillämpningen av bruksvärdessystemet inom ramen för hyreslagen och får en tillämpning väl anpassad för Stockholm stads förutsättningar, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm säger i en kommentar att det är svårt att kommentera denna överenskommelse eftersom Fastighetsägarna inte varit med i arbetet och att hon inte vet detaljerna, till exempel hur man viktar de olika parametrarna som ska avgöra hyran.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm säger i en kommentar att det är svårt att kommentera denna överenskommelse eftersom Fastighetsägarna inte varit med i arbetet och att hon inte vet detaljerna, till exempel hur man viktar de olika parametrarna som ska avgöra hyran.

– Vi är inte negativa till systematisk hyressättning, men den måste utgå från rätt principer. I det här fallet är det endast Stockholm stad som omfattas. Men även närliggande kommuner kommer att påverkas. Det måste man ta hänsyn till. Vidare kan vi inte acceptera en hyresmodell som innebär frysningar eller sänkningar av hyran. Det kan leda till sänkta hyror för andra fastighetsägare i dessa områden. Vi vill säkerställa att det finns många och väl underhållna fastigheter i framtiden. Då måste man skapa rätt förutsättningar för det. Sänkningar eller frysningar av hyror leder inte till detta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]