Planskiss över Hyllie allé. Illustration: Krook & Tjäder.
Publicerat 26 augusti, 2016

Så ska Hyllie centrum i Malmö se ut

Detaljplanen för den sista sträckan av Hyllie allé har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden, både när det gäller geografisk placering och gestaltning.

På få platser kan det urbana Hyllie manifesteras så tydligt som här, där det storskaliga kring stationstorget i norr möter den mer intima bostadsmiljön längs Hyllie allé, skriver Malmö stad i ett pressutskick.

[ Annons ]

Efter att detaljplanen har godkänts är målet nu att kvarteret, precis som stadsdelen i övrigt, ska bli rekordgrönt.

I söder ligger torget framför den föreslagna skolan och kulturhuset, som ska bli ett Hyllies främsta offentliga rum. Inom planområdet ska det byggas kontor för 900 möjliga arbetstillfällen och cirka 220 nya bostäder. Hälften av dessa väntas bli hyresrätter i MKB:s regi.

– Hyllie byggs ut, med både hyresrätter och bostadsrätter. En ny, blandad stadsdel växer fram när vi bygger en stad för alla, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Ambitionsnivån för området är hög och kommunen har bjudit in byggherrar och arkitekter att gemensamt skissa fram förslag för utformningen.

– Att ta hjälp av byggherrar och arkitekter redan på planstadiet borgar för god kvalitet och ett högt byggtempo, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Resultatet har blivit ett storkvarter där 7-8-våningshus fångar upp områdets urbana karaktär med skyskapan Point Hyllie som granne tvärs över Hyllie allé och kontorshuset Klipporna på andra sidan Hyllie boulevard. Området övergår sedan till en småskalig bostadsbebyggelse i fyravåningshus med gränder där fotgängare och cyklister prioriteras framför bilister.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]