[ Annons ]

Heimstadens hållbarhetschef, Katarina Skalare. Foto: Hemstaden.
Publicerat 20 januari, 2021

Så ska Heimstaden minska sitt koldioxidavtryck

Heimstaden Bostad går som ett av de första stora europeiska bostadsfastighetsbolagen med i Science Based Targets initiative (SBTi) – och därmed sätta vetenskapligt baserade klimatmål. 

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet ska hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Tanken är att Heimstadens nya målsättningar ska uppfylla Parisavtalets mål om en minskning av den globala uppvärmningen, vilket bekräftar bolagets hållbarhetsarbete och ambitioner.

[ Annons ]

– Att sätta vetenskapliga mål är bra för planeten, samhället och människorna och det visar att vi menar allvar i hållbarhetsarbetet. Det hjälper oss också att accelerera omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och parera klimatförändringens värsta effekter, säger Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden.

Heimstaden Bostads fokus ligger på att minska sitt koldioxidavtryck, skala upp energiomställningen och effektiviteten av sina fastigheter. Men även på att bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringar.  Målen kommer att bli ambitiösa, för att man på så sätt ska kunna minska koldioxidutsläppet i enlighet med Science Based Target-initiativets principer. Detta kommer att omfatta energieffektivisering, fossilbränslefri verksamhet på de skandinaviska marknaderna 2030, energiomställning till mer förnybar energi i energisystemen samt byte av uppvärmningslösningar på andra marknader. 

Heimstaden Bostad kommer även att arbeta för att säkerställa 100 procent ursprungscertifierad förnybar el, vilket redan har uppnåtts på de skandinaviska marknaderna samt i Tyskland och Tjeckien.

– Djärva klimatambitioner kräver planering och hårt arbete och vi håller just nu på att lägga en färdplan för de kommande åren. En del i detta är att vi åtar oss att sätta vetenskapsbaserade mål som bland annat gör det möjligt för oss att bygga starkare relationer med investerare, lokala myndigheter och andra intressenter, säger Katarina Skalare.

Heimstaden Bostad kommer under året begära miljövarudeklarationer (EPD) från tillverkare och entreprenörer för att kunna beräkna specifika koldioxidutsläpp och kartlägga miljöpåverkan. Resultatet kommer därefter att användas för att identifiera och reducera koldioxidutsläppen kopplat till fastighetsbyggandet.

Ett kvitto på Heimstaden Bostads hållbarhetsarbete är bolagets förbättrade ESG-riskbetyg från analysföretaget Sustainalytics. ESG-risknivån bedöms vara ”låg” och med en poäng på 12,3, placerar sig Heimstaden Bostad i topp 7 procent inom sitt branschsegment enligt Sustainalytics. En klar förbättring från de 17,7 bolaget erhöll tidigare år.

– Vårt förbättrade ESG-riskbetyg från Sustainalytics är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker i vårt hållbarhetsarbete och vi kommer fortsätta arbeta för ytterligare förbättringar. Att göra det bygger trovärdighet och legitimitet gentemot den finansiella sektorn och vi tror det kommer positivt påverka vår förmåga att attrahera kapital, säger Katarina Skalare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]