[ Annons ]

Centrumbolaget Innerstaden Göteborg har fått 900 000 kronor från Västra Götalandsregionen för att driva ett projekt med målet att spara 25 procent energi innanför vallgravarna. Branchorganisationen Fastighetsägarna är med som energirådgivare.
Publicerat 10 juni, 2011

Så ska Göteborg bli Sveriges bästa energisparare

Centrumbolaget Innerstaden Göteborg har fått 900 000 kronor från Västra Götalandsregionen för att driva ett projekt med målet att spara 25 procent energi innanför vallgravarna. Branchorganisationen Fastighetsägarna är med som energirådgivare.

[ Annons ]

I ett första steg ska projektet kartlägga hur mycket energi som går åt i de fastigheter och lokaler som ligger innanför vallgravarna i Göteborg. 250 butiker, 175 kontor och 100 restauranger och caféer berörs. Men tanken är att inte att bara hitta de stora energiläckorna.

– Vi vet redan nu att bilden är oerhört komplex. Lika byggnader drar inte alls lika mycket energi. Det kan bero på att man till exempel använder lokalerna på olika sätt, eller att man har olika energisystem, säger Jan Thorsson, energiexpert på Fastighetsägarna.

– Den stora utmaningen är att kollektivt nå målet att minska energiförbrukningen med 25 procent oavsett utgångsläget. Att man kan spara betydligt mer på vissa platser är bara en extra krydda, säger Jan Thorsson.

Projektet pågår under två år och inleds med att man inventerar och analyserar den energi som går åt idag. Därefter tar projektet sikte på att genomföra energisparande åtgärder.

– Men i ett första skede tror vi att en ökad medvetenhet också kan förändra. Ur detta föds sedan kreativa idéer. Det är väldigt glädjande att vi gör det här tillsammans. Ett samordnat projekt gör det enklare för enskilda butiks- och lokalägare att bli engagerade, säger Jan Thorsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]