Foto: Shutterstock
Publicerat 29 juni, 2017

Så ska fler hyra ut till inneboende

En informationskampanj för att få fler att hyra ut sina privatbostäder. Det är ett av de förslag som Statskontoret lämnat till regeringen.

Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att ta reda på hur fler ska kunna fås att hyra ut sin privatbostad. De förslag utredning lämnat gäller endast ägt boende i bostadsrätt, villa och ägarlägenhet – alltså inte hyresrätter.

[ Annons ]

Ovilja och osäkerhet är de största hindren enligt Statskontoret. I undersökning har man tagit 4 000 medborgare på pulsen. Av de som har ett extra sovrum i sitt hem svarade 74 procent att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad. Anledningen är att man helt enkelt inte vill ha ytterligare personer i bostaden. Man konstaterar också att viljan att hyra ut är minst bland äldre, som ofta har mer utrymme. Potentialen är med andra ord som störst där viljan är som minst.

Exakt hur detta motstånd mot att ha någon inneboende ska övervinnas framgår inte. Men det konstateras att det inte funnits någon tradition av bostadspolitik som främjat privatbostadsuthyrning. Svensk bostadspolitik har fokuserat på att alla ska ha en egen bostad.

I samma svenska anda föreslås nu alltså att en informationskampanj ska ta fasta på de fördelar som de som hyr ut sin bostad eller en del av sin bostad trots allt ger utryck för.

Ett av de budskap som i sådana fall kanske skulle kunna bli aktuellt är att 9 av 10 som hyr ut sin bostad eller en del av sin bostad har positiva erfarenheter av detta.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, tycker att intentionen att använda bostadsbeståndet mer optimalt är lovvärt.

– En informationskampanj är i sig aldrig fel. Men det som verkligen kommer att göra skillnad är såklart om ens granne börjar hyra ut och delar med sig av sina goda erfarenheter.

Utöver en kulturförändring när det gäller inställningen till att hyra ut den egna bostaden, så pekar Statskontoret på att det behövs lättillgänglig information om vad som gäller vid uthyrning. Några utökade skattelättnader är inte nödvändigt för att öka viljan att hyra ut. Idag får den som hyr ut i andrahand ta höjd för både driftskostnader och kapitalkostnader. Men det är otydligt hur den senare att beräknas. Regeringen bör tydliggöra vad som är en skälig avkastningsränta på kapitalkostnaden menar Statskontoret.

Statskontoret pekar på att ett ytterligare hinder är att många uppfattar regelverket kring privatuthyrning som krångligt. Därför föreslår de att regeringen ser över och förenklar regelverket. Men i en annan utredning, ”Stärkt ställning för hyresgäster”, föreslår utredaren, Agneta Börjesson, riksdagsledamot i Miljöpartiet, ett avskaffande av privatuthyrningslagen och att privatuthyrning istället införlivas i hyreslagen.

– Om man vill att det ska var enklare att hyra ut sin bostad så ska man nog vara försiktig att genomföra det som Agneta Börjesson föreslår, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]