[ Annons ]

Skräpplockning, renovering, ombyggnader och nyinvesteringar. Det är några av de satsningar som Huge Fastigheter planerar för att öka både trivsel och trygghet i Flemingsberg. Totalt investeras flera hundra miljoner kronor.
Publicerat 4 oktober, 2011

Så ska Flemingsberg bli tryggt och trivsamt

Skräpplockning, renovering, ombyggnader och nyinvesteringar. Det är några av de satsningar som Huge Fastigheter planerar för att öka både trivsel och trygghet i Flemingsberg. Totalt investeras flera hundra miljoner kronor.

En stor del av insatserna handlar om att förbättra närmiljön för de boende i fastigheter som är centralt placerade i Flemingsberg. De så kallade besöksgaragen byggs in och förses med grindar och nyckelläsare för att öka säkerheten. Samtidigt erbjuds hyresgästerna parkeringsmöjligheter längs gatorna där de kan ha uppsikt över sina bilar.

[ Annons ]

– Vi arbetar kontinuerligt med att fräscha upp både inne och ute. Nu planerar vi fem år framåt, säger Jan Zetterman, distriktschef för Huges verksamhet i Flemingsberg.

– Vi vill satsa på både trivsel och säkerhet och arbetar inomhus och utomhus. Det handlar om snyggt och tryggt i kombination, säger Jan Zetterman.

När det gäller utemiljön samarbetar Huge Fastigheter med Huddinge kommun som avdelat särskilda resurser för skräpplockning i Flemingsberg. Tanken är att fler fastighetsägare ska haka på initiativet. Samtidigt snyggas parkeringsplatser upp, planteringsytor får ny grönska och hela området runt Flemingsbergs centrum genomgår just nu en efterlängtad ansiktslyftning.

Inomhus renoveras trappuppgångar och passager till källarutrymmen förses med gallergrindar för att hindra obehöriga att ta sig in.

Vid sidan av uppsnyggningsarbetet planeras för flera nyinvesteringar. Området får ytterligare ett äldreboende, nu vid Glömstavägen. Två nya skolor projekteras, en i Glömsta och en i Kästa.

– Vi hoppas byggandet kan komma igång redan nästa år. Skolan i Kästa blir ett exempel på hur ny teknik i nybyggnadsprojekt kan ge extremt låg energiförbrukning, säger Jan Zetterman.

Totalt sett har Huge Fastigheter ett innehav av 1 600 lägenheter i centrala Flemingsberg. Därtill kommer 800 bostäder i näraliggande Visättra och 156 i Björnkulla.

Efterfrågan på ytterligare bostäder i Flemingsberg är fortsatt stor, särkilt från studenter, enligt Jan Zetterman.

– Vi hoppas vara igång med ytterligare bostadsproduktion inom en treårsperiod. Det mest akuta gäller studentbostäder, men vi vill även satsa på nya hyreslägenheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]