[ Annons ]

Värtahamnen
Publicerat 12 oktober, 2020

Så ska finansieringen av Spårväg City säkras

Stadsutvecklarna i Värtahamnen har bjudit in offentliga och privata intressenter till toppmöte för att säkra finansieringen av Spårväg City, efter Region Stockholms negativa besked förra veckan.

Förlängningen av spårvägen via Norra Djurgårdsstaden och vidare till Ropsten har varit en angelägen fråga från såväl politiskt som näringslivshåll. Avsikten är att Spårväg City och Värtahamnen ska utgöra en viktig nod i kollektivtrafiksystemet som helhet tack vare dess strategiska placering. På så sätt kan spårvägen möjliggöra smidiga och miljövänliga resvägar till city från Norra Djurgårdsstaden och Ropsten.

Trots en bred samsyn vad gäller behov och nytta har det saknats konkreta förslag till finansiering och utbyggnadstakt. Region Stockholm meddelade i förra veckan att man inte kommer avsätta investeringsmedel under de kommande åren för förlängningen. För att lösa finansieringsfrågan har Stadsutvecklarna i Värtahamnen bjudit in viktiga intressenter till ett toppmöte i november i år. 

[ Annons ]

– Stadsutvecklarna i Värtahamnen tror att en stark samverkan är nyckeln. Om stat, region, kommuner och näringsliv tillsammans kan hitta rimliga finansieringslösningar, så bör vi också kunna få till en byggstart som går hand i hand med den pågående stadsutvecklingen. Allt annat vore att skjuta sig i foten, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Bland de inbjudna till toppmötet är Regeringskansliet, Stockholms stad, Region Stockholm, Lidingö Stad, Trafikverket, Tillväxtverket, Bonnier Fastigheter, Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och CapMan. Alla parter anses ha en strategisk roll för genomförandet.

Under toppmötet ska frågan om finansiering diskuteras utifrån erfarenheter från tidigare liknande projekt i Sverige och utomlands, statlig och lokal skattefinansiering, EU:s strukturfonder, Stadsmiljöavtal, medfinansiering från näringslivet, OPS-lösningar och så vidare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]