Foto:Mostphotos
Publicerat 22 januari, 2016

Så ska fastighetsägarna i Kiruna kompenseras

Nu står det klart hur de fastighetsägare som berörs av flytten av Kirunas centrumkärna ska kompenseras. Det konkreta förslaget lades fram av LKAB i ett möte med Fastighetsägarna MittNord under torsdagen. Förslaget har fått ett positivt mottagande.

Utvecklingen av den nya centrumkärnan i Kiruna har varit föremål för utredningar och förhandlingar under ett flertal år och framtiden för de fastighetsägare som berörs har varit mycket oviss.

[ Annons ]

Fastighetstidningen har tidigare berättat om LKAB:s ursprungliga förslag att ersätta fastighetsägarna med fastighetens marknadsvärde plus 25 procent, en uppgörelse som inte hade räckt för att bygga nya fastigheter menar Fastighetsägarna.

Men i mars 2015 drogs det ursprungliga förslaget tillbaka och man lämnade ett glädjande besked för fastighetsägarna. LKAB öppnade upp för möjligheten att ersätta en fastighet med en ny.

Nu har förslaget konkretiserats. En fastighetsägare som äger ett hyreshus kommer att erbjudas två valmöjligheter. Antingen ersätts ägaren med ett likvärdigt hus eller så kompenseras denne med marknadsvärdet för det nuvarande huset plus 25 procent.

Värderingen kommer göras utifrån vilken standard fastigheten har. Det innebär att den som renoverat och byggt om sitt hyreshus kommer att få en högre värdering.

De berörda hyresgästerna får förtur till både äldre och nya hyresrätter. De som flyttar till en nyproduktion kommer ersättas med en hyrestrappning där de får behålla sin nuvarande hyresnivå första året, varpå den ökar succesivt under sju år.

Fastighetsägarna MittNords vice vd och näringspolitiske chef Peter Sörman är positiv till LKAB:s nya förslag.

– Att de går in och tar ett större ansvar än vad de tänkt från början har mottagits försiktigt positivt av våra medlemmar. Nu gäller det att gå från ord till handling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]