[ Annons ]

Foto: Familjebostäder.
Publicerat 6 april, 2021

Så ska Familjebostäder minska klimatavtrycket

Familjebostäder har satsat hårt på att minska sin klimatpåverkan. Nu växlar man upp ytterligare, bland annat genom att titta på vindkraft och byggprocessen. 

Familjebostäder halverat sitt klimatavtryck sedan 2007 med hjälp av bland annat lägre klimatutsläpp och minskad energianvändning. Fram till 2023 ska man minska klimatutsläppen med ytterligare 10 procent, bland annat genom att producera mer förnybar energi med exempelvis solceller. Fram till 2023 utökar man solcellsytan till 9 000 kvadratmeter, en ökning med femtio procent. 

Familjebostäder testar också batterilösningar för att använda så mycket som möjligt av den energi man producerar direkt i fastigheterna.

[ Annons ]

För att se till att fastigheterna är energieffektiva har man planerat underhåll och driftåtgärder. Man ska även ställa krav på klimateffektiva entreprenader vid upphandling, samt undersöka möjligheter att investera i vindkraft och öka produktionen av förnybar energi.

– Vi fortsätter satsa på energieffektiva fastigheter och öka vår förnybara energiproduktion. Det är vårt bidrag till ett klimatneutralt Stockholm år 2030. För att nå våra ambitiösa mål behöver vi också titta på nya metoder för förnybar energi. Där kan investering i vindkraft vara en bra lösning, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Familjebostäder ska även minska klimatpåverkan av byggproduktion genom klimatberäkningar.

– Vi beräknar hur stor klimatpåverkan olika byggmaterial har när vi bygger. Då ser vi också hur vi kan minska utsläppen. Målet är att halvera klimatavtrycket i vår nyproduktion till år 2030, säger Helena Ulfsparre.

Familjebostäder ställer krav på våra byggentreprenörer att förebygga och hantera byggavfall i våra byggprojekt.

 – Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. Vi har nyss lämnat vidare 120 ton tegel för återbruk i ett projekt, säger Helena Ulfsparre.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]