Bild: Familjebostäder.
Publicerat 4 februari, 2020

Så ska Familjebostäder bli nyckelfritt

Familjebostäder siktar på att bli helt nyckelfritt 2025. Därför bjuder man nu in marknaden till dialog, med målet att upphandla smarta lås som tjänst.

Målsättningen för Familjebostäder är att stegvis installera e-lås på alla lägenhetsdörrar, för att slutligen nå en nyckelfri tillvaro för de boende 2025. Och nu har Familjebostäder alltså bjudit in låsaktörer på marknaden till en inledande dialog, vilket bolaget hoppas ska leda till nya innovativa gemensamma lösningar som motsvarar Familjebostäders behov.

[ Annons ]

– Samhällsutvecklingen med ökad grad av digitalisering och ny teknik skapar nya förväntningar och krav hos våra hyresgäster. E-lås ökar tryggheten och kan utveckla servicen för våra hyresgäster, samtidigt som vi kan effektivisera arbetssätt kring dagens nyckelhantering, säger Jonas Schneider, vd Familjebostäder.

Bland fördelarna med digitala lås är enligt Familjebostäder en enklare och tryggare vardag för de boende, samtidigt som möjligheterna att nyttja tjänster och service i hemmet ökar, som exempelvis tillträde för närstående, leverantörer eller hemtjänst till lägenheten – även när den boende inte är hemma. För Familjebostäder innebär det samtidigt att arbetssätt effektiviseras ytterligare, eftersom dagens nyckelhantering är både kostsam och tidskrävande.

– Idag har 85 procent av fastigheternas portar elektroniska lås och det här blir nu bolagets nästa steg. Vi ger oss ut och prövar marknaden och vi hoppas kunna sluta ett avtal med rätt leverantör under hösten. Därefter sker ett etappvist införande av låsen i hela fastighetsbeståndet, säger Susanne Kilgren, chef digital utveckling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]