Falkenberg på kvällen. Foto: Martin Johansson, Falo för Karlas Event & Koncept
Publicerat 21 september, 2017

Så ska Falkenberg stärka sin kvällsekonomi

Kvällsekonomin i Falkenbergs stadskärna ska få ett lyft. Siktet är inställt på en Purple Flag-certifiering, och målet ska nås med hjälp en rad nya etableringar i city.

I oktober presenteras visionen för nya verksamhetsetableringar och upplevelsemiljöer i centrums delområden och nu ska även kvällsekonomin i city få ett lyft. Det är branschorganisationen Fastighetsägarna som tillsammans med Falkenbergs kommun och flera privata fastighetsföretagare inleder en arbetsprocess för att Purple-Flag certifiera Falkenberg, det vill säga öka tryggheten och besöksflödena i city kvällstid samt koppla ihop dag- och kvällsekonomin. För att planerna ska kunna förverkligas är fastighetsbranschen med och stöttar projektet med totalt 70 000 kronor, varav 35 000 kr från Fastighetsägarna GFRs utvecklingsfond.

[ Annons ]

Falkenbergs city upplever stark konkurrens från såväl Ullaredsområdet som andra handelsplatser. År 2013 inledde därför Falkenbergs kommun, Fastighetsägarna i Falkenberg och Falkenbergs Innerstadsförening ett samverkansarbete för att utveckla stadskärnan och handelsstråken. Och det långsiktiga arbetet har gett tydliga resultat. Omsättningsutvecklingen i stadskärnan är starkast i Sverige enligt den årliga rapporten Cityklimatet, som tas fram av konsultföretaget WSP på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Det är oerhört viktigt att vi kan säkerställa att stadskärnan upplevs som trygg, attraktiv och tillgänglig även kvällstid.

Per Arbin, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna i Falkenberg

Men arbetet är långt ifrån klart. I oktober presenteras en ny vision för upplevelsemiljön samt butiks-, café och restaurangetableringar i stadskärnan. Och för att få city att leva en större del av dygnet påbörjas nu också processen för att erhålla organisationen Svenska Stadskärnors Purple-Flag certifiering.

– Det är oerhört viktigt att vi kan säkerställa att stadskärnan upplevs som trygg, attraktiv och tillgänglig även kvällstid. Då kommer flödet av besökare att öka, oavsett om det gäller en afterwork, en utekväll med vänner eller bara en skön kvällspromenad inne i stan, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Falkenberg.

Lokalt leds arbetet av Hanna Nyström på Falkenbergs kommun. Den 27 september träffas en arbetsgrupp med handlare, fastighetsägare och kommunrepresentanter för ett uppstartsmöte i Göteborg med samtliga Purple-Flag städer för att få inspiration och kunskap. Därefter sker lokala möten och workshops i Falkenberg. Projektet beräknas avslutas i december 2018 med certifieringsceremoni och konferens.

– Jag är övertygad om att erfarenhetsutbytet med andra städer och dialogen mellan kommun och näringsliv kommer att ge oss en rejäl skjuts framåt. Om vi sammankopplar dag- och kvällsekonomin på ett smart sätt så kommer trivseln och tryggheten, och därmed också tillväxten, som ett brev på posten, säger Per Arbin.

Läs också:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/nattskiftet/

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]