[ Annons ]

De nya reglerna ger polisen rätt att söka igenom allmänna utrymmen i flerbostadshus efter vapen. Johan Gustavsson, verksamhetsutvecklare, NOA. Foto: Polisen.
Publicerat 30 november, 2021

Så ser polisen på de nya reglerna

De nya reglerna ger polisen rätt att söka igenom allmänna utrymmen i flerbostadshus efter vapen. Johan Gustavsson, verksamhetsutvecklare, NOA, tror att tryggheten i utsatta områden kommer att öka.

Den nya lagändringen innebär att polisen får ett tydligt lagstöd att söka efter vapen och farliga föremål även i soprum, tvättstugor och andra låsta utrymmen i flerbostadshus. Detta även om skälig misstanke saknas. 

– Vi gör det i brottsförebyggande syfte. Vi vet att många vapen göms där. I en rapport som gällde vapenbeslag i fjol i Region Stockholm, kunde vi konstatera att det vanligaste var att hitta vapen i en bostad, därefter en allmänt tillgänglig plats och på tredje plats låsta utrymmen, till exempel ett garage eller liknande, säger Johan Gustavsson, verksamhetsutvecklare, Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

[ Annons ]

Han tror att de nya reglerna kan öka tryggheten, dels eftersom skjutningar förhindras, dels för att farliga föremål, exempelvis ammunition också snabbare kan beslagtas.

Det som skiljer de nya reglerna mot tidigare är att polisen får genomsöka den här typen av utrymmen i brottsförebyggande syfte, något som tidigare funnits i Polislagen vad gäller bilar och båtar.

– Med tanke på samhällsutvecklingen så har lagstiftarna sett ett behov av att utöka den möjligheten. Det krävs inga misstankar mot person utan det som krävs är att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat, säger Johan Gustavsson.

Reglerna ska alltså försvåra för de kriminella och få bort vapen från boendemiljöer, men enligt Johan Gustavsson går polisen även vidare med ärendet. 

– Det upprättas i normalfallet även en anmälan om vapenbrott, i många fall grovt vapenbrott. Ett utredningsarbete vidtar sedan i syfte att lagföra en illegal innehavare, säger han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]