[ Annons ]

Ett tips är att göra en okulär besiktning årligen av balkongen. Foto: Shutterstock
Publicerat 2 augusti, 2021

Så ser du till att balkongen är säker

Fastighetsägaren har ansvar för att balkongen är säker och genom att upptäcka problem i tid kan allvarliga skador undvikas.  Här är bästa tipsen på hur du underhåller dina balkonger.

Balkonger är hårt utsatta för vädrets makter, som får betongen att vittra sönder och spricka och armering att rosta.  Balkonger i dåligt skick innebär en risk för både de som vistas på balkongerna och under. Bitar av betong kan falla ner och i ovanliga – men allvarliga fall – kan hela balkongen rasa. Ändå är just balkongunderhåll ett område som lätt blir eftersatt.  Värst drabbade är äldre balkonger, som byggdes främst under 1930 och 1940-talet. Här är 10 tips och råd: 

1. Gör en årlig inspektion av balkongerna 

Det kan vara svårt för fastighetsägare att veta ur och när balkongbesiktningar ska utföras i och med att det i dag inte finns några lagar eller regler om obligatoriska besiktningar av balkonger. Ett tips är att göra en okulär besiktning årligen, gärna inför balkongsäsongen, för att se om det finns rost eller sprickor i balkongen.  

2. Ha koll på vita och bruna fläckar 

Ha koll på om det finns vita fläckar (kalk) eller bruna fläckar (rost) vid den okulära besiktningen. De kan vara signaler på att balkongkonstruktionen börjat rosta och att betongen försvagats.  I så fall kan det vara dags för att göra en fackmannamässig besiktning för att undvika att skadorna förvärras.  

3. Vänd blicken till undersidan  

Ett vanligt fel hos många som inspekterar sina balkonger är att främst titta på balkongens ovansida. Men det är inte här utan på balkongplattans kant eller på undersidan, som sprickor och fläckar av rost och kalk främst visar sig. Ha därför fokus även på undersidan.  

4. Fackmannamässig besiktning var femte år 

Var femte år bör en fackmannamässig balkongbesiktning göras.  Det är en fördel om det finns ritningar på balkong och fasad framtaget samt på eventuella åtgärder som gjorts.  

Vid besiktning har balkongens konstruktion stor betydelse. Värst drabbade är äldre balkonger, som byggdes främst under 1930 och 1940-talet. Här riskerar de bärande stålbalkarna som är infästa i bjälklaget att rosta. Nyare balkonger, så kallade en- eller tvåskiktsbalkonger, är mindre känsliga för rost. Ibland kan karbonatiseringsprov krävas för att avgöra graden av försvagning av betongen och vid äldre balkonger det vara nödvändigt att frilägga delar av stålkonstruktionen för att få en bild av balkongens skick. 

5. Åtgärder efter besiktning 

Besiktningsmannen lämnar ett besiktningsprotokoll, som även kan innehålla åtgärdsförslag.  Därefter är det dags att kontakta en entreprenör för att genomföra åtgärder. Om ingreppen innebär avvikelser från befintligt utseende krävs bygglov/bygganmälan, t ex vid inglasning.   

6 Helhetsgrepp kan vara hållbart i längden  

Ibland räcker det med renovering av en balkong, medan det ibland vid större skador är lämpligare att byta ut den.  Även om ett helhetsgrepp kan vara kostsamt kan det vara värt att överväga.  Då kan balkongen hålla upp mot 60 år, medan du vid mindre ingrepp kan behöva göra om proceduren inom 5-10 år.   

7. Mindre rostangrepp kräver mindre ingrepp  

Vid lättare rostangrepp kan det räcka med att bila bort delar av betongplattan, rostskyddsbehandla konstruktionen och därefter gjuta ny betong och ytbehandla. 

Nyare balkongtyper har en betongplatta, som är genomkorsad av ett antal armeringsjärn. Om dessa börjar rosta kan det ibland vara tillräckligt att hacka fram de rostade armeringsjärnen och putsa dem. Vid större rostangrepp kan man behöva bila bort ett par decimeter av framkant och sidor – eller gjuta om hela plattan.  

8. Uppgradering av balkongräcken  

Vid omfattande renoveringar finns krav från Boverket att balkongräcket uppgraderas. Det ska bland annat vara minst 110 centimeter högt.  

9. Renovera samtidigt som fasaden  

Det är lämpligt att renovera balkonger samtidigt som övrig fasad ses över. Fördelen är att man håller nere kostnaderna, då det är dyrt att hyra byggnadsställningar. Samtidigt slipper man riskera skador på fasaden när balkongen åtgärdas.  

10. Använd ordinarie underhållsplan 

Fasad- och balkongrenoveringar bör läggas in i ordinarie underhållsplan. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]