Publicerat 4 juni, 2015

Så säkrar du schyssta arbetsvillkor

Hur värnar man som fastighetsägare schyssta anställningsvillkor? Med anledning av den senaste tidens rapporter om hur migrantarbetare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden reder Fastigo ut vad du som fastighetsägare bör tänka på.

Dagens Nyheters reportageserie ”De osynliga” har riktat fokus på hur ekonomiska migranter som saknar flyktingskäl utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat avslöjades hur städare på Ica Maxi Solna och Ica Maxi Nacka arbetat varje dag i veckan och fått ut 7 000-8 000 kronor per månad. I båda fallen har städarna inte varit anställda direkt av Ica Maxi, utan av ett bolag som utåt kunnat visa upp avtalsenliga löner.

[ Annons ]

Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

En avtalssituation som är vanlig även i fastighetsbranschen.

– Tyvärr är det möjligt för både privata och offentliga fastighetsägare att i god tro anlita entreprenörer som inte har schysta anställningsvillkor för sin personal. Fastighetsägaren gör sin egen utvärdering av entreprenadföretaget och det som vid upphandlingstillfället verkade bra och följer god sed på arbetsmarknaden kan senare visas sig inte alls stämma, konstaterar Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Charlotta Stensson menar att det är viktigt att parterna i fastighetsbranschen tar ett gemensamt ansvar för sund konkurrens på lika villkor. Därför måste man se till att även en entreprenör har schysta anställningsvillkor och fullgör sina skyldigheter när det gäller skatter och arbetsgivaravgifter samt tar ansvar för arbetsmiljön.

– Fastigo vill att branschen ska vara en framtidsbransch som är attraktiv, oavsett om man är anställd i ett fastighetsföretag eller i ett entreprenadföretag som utför arbetet, säger Charlotta Stensson.

Den svenska arbetsrätten är ett viktiga verktyg när det gäller möjlighet till insyn och kontroll i såväl arbetsgivarens som entreprenörens verksamhet. Det finns dock ingen minimilönelagstiftning eller någon skyldighet för en arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

– Att entreprenören omfattas av kollektivavtal är därför en viktig del när det gäller att säkerställa rätten till schysta anställningsvillkor, säger Charlotta Stensson.

En fastighetsägare som även är kollektivavtalsbunden arbetsgivare är enligt MBL skyldig att förhandla med facket innan man anlitar en entreprenör. Det ger möjlighet till insyn för den fackliga organisationen vid valet av entreprenör.

– Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt intresse av att den tilltänkta entreprenören har schysta anställningsvillkor. Vi ser kollektivavtalet som en garant för det, säger Charlotta Stensson.

Här är Fastigos råd till fastighetsägare som vill anlita entreprenör:

  • Kontakta Skatteverket för att kontrollera entreprenören. Du får bland annat information om entreprenören är registrerad för F-skatt och moms samt om man betalar skatt för sina anställda. Kom ihåg att även utländska företag kan bli godkända för F-skatt. Du får även information om företaget har skatteskulder hos Kronofogden (eller ta direktkontakt med Kronofogden).
  • Ställ krav på att entreprenören har ett kollektivavtal. Du kan säkerställa detta genom att ringa den fackliga organisation eller den arbetsgivarorganisation som tecknat det kollektivavtal som entreprenören är bunden av.
  • Bilda dig en uppfattning av vad som är rimligt pris för arbetet som ska utföras i verksamheten. Är det för billigt så är det sannolikt något som inte stämmer. Ställ därför ytterligare frågor till entreprenören innan du fattar beslut om att anlita dem.
  • Upphandlad entreprenör ska ha egen anställd personal.  Om underentreprenörer ska kunna anlitas ska dessa godkännas av dig som beställare innan de får utföra arbete i din verksamhet.
  • Se till att alltid få referenser från andra beställare som anlitat entreprenadföretaget.
  • Se till att du har rätt att omedelbart häva avtalet om du upptäcker att entreprenören inte följer sina skyldigheter i lag och kollektivavtal gentemot sina anställda.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]