[ Annons ]

T.v: En ny hiss gör representationsdelen av huset tillgängligt för alla. T.h: Vackra detaljer har bevarats kring den pampiga entrétrappan. Foton: Åke Eson Lindman
Publicerat 25 november, 2015

Så omvandlade SVF residens i Wien till funktionellt Schwedenhaus

Det började med att hela huset sågades av och slutade med den gamla källaren blev en fräsch och funktionell reception. Såhär gick det till när Sveriges representationsbyggnad i centrala Wien förvandlades från ett mindre palats till ett funktionellt Schwedenhaus.

Efter en omfattande renovering av Sveriges represenationsbyggnad i Wien kan Statens fastighetsverk, SFV, nu välkomna den svenska ambassaden och säkerhetsorganisationen OSSE till ljusa och moderna kontorslokaler i den historiskt intressanta fastigheten.

[ Annons ]

Det vackra huset på Lichtensteinstrasse kan beskrivas som ett mindre palats.

1928 köptes byggnaden av svenska staten och användes från början både som ambassadkansli och bostad. I mitten av 60-talet renoverades fastigheten och gjordes då om till att enbart fungera som residens.

Under 2013 enades man om att behålla den välkända samlingspunkten i Wien, men att låta renovera och bygga om fastigheten till en modern kontorslösning – ett Schwedenhaus för svenska ambassaden och säkerhetsorganet OSSE. Projektet påbörjades 2013 och avslutades i oktober i år.

wien_kallare
Ambassadkansliets nya reception i den före detta källaren

– För vår del har projektets utmaning legat i att hitta lösningar för att anpassa en kulturhistorisk viktig byggnad till de många krav som en modern ambassadverksamhet har. Genom att skapa moderna och funktionella kontor i det som tidigare varit oanvända ytor – som källare och vind – har vi lyckats utnyttja husets fulla potential utan att förstöra de kulturhistoriska värdena, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Genom ombyggnaden, som resulterat i moderna och ljusa lokaler med gemensamma representativa utrymmen, har möjligheterna att synliggöra Sverige förbättrats.

Att förvandla fastigheten, från bostad för två till ett modernt kontor för drygt 40 personer, har varit en komplex uppgift som bjudit på många prövningar under projektets gång. Nya krav på fastigheten, inte minst på tillgänglighet, ventilation och andra tekniska lösningar, har ställts.

entre
Entré som leder till de vackra representationssalarna.

– Projektet inleddes med att hela byggnaden sågades av längst grunden. Detta för att lösa källarens fuktproblem. Genom att föra in tunna metallplåtar i den sågade ytan förhindras stigande fukt från marken att tränga upp i byggnaden, säger Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

En annan utmaning har varit ventilationen.

– Vi ville behålla husets ventilationssystem som det var tänkt då det byggdes och har i renoveringen använt befintliga ventilationskanaler. Att installera ett modernt system skulle innebära en för stor påverkan på den historiska miljön. Av samma skäl valde vi att delvis behålla husets gamla fönster och att inte tilläggsisolera väggarna. Istället för ett vanligt ventilationssystem har vi enbart frånluft, säger Anders Ingmo.

Mötesrum i OSSE-kansliets nya lokaler på den före detta vinden.
Mötesrum i OSSE-kansliets nya lokaler på den före detta vinden.

Miljö- och energifrågan är viktig för Statens fastighetsverk. Miljöhänsyn har därför tagits i varje enskild fråga. Byggnadens tidigare gaspanna har ersatts av bergvärme och under hösten sätts solceller upp vilket gör att fastigheten periodvis kommer att vara helt självförsörjande på energi.

Statens fastighetsverk har genomfört renoveringen och ombyggnaden av ambassaden i Wien i nära samarbete med Hidemark & Stintzing Arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]