Publicerat 9 september, 2015

Så mycket minskar hyresrätterna

I en färsk rapport från Fastighetsägarna GFR presenteras de faktiska siffrorna som visar hur hyresrätterna tappat mark i förhållande till bostadsrätter. Listan visar hur de olika boendeformerna förändrats över tid i Sveriges alla kommuner.

Fastighetsägarna har jämfört data från SCB över antalet lägenheter per boendeform i alla svenska kommuner för år 1990 och år 2014. Under perioden har antalet bostadsrätter ökat med hela 52 procent. Samtidigt har andelen hyresrätter bara ökat med 8 procent. I vissa kommuner har antalet till och med minskat.

[ Annons ]

Som alltid finns det all anledning att förhålla sig skeptisk till statistiken. Om man ser till de senaste åren har det faktiskt byggts fler hyres-, än bostadsrätter.

– Jo, där ser vi ett litet trendbrott. Men det varierar mycket från år till år. Just därför är det viktigt att ta det långsiktiga perspektivet som vi gjort i denna undersökning, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Han är också noga med att påpeka att man inte bör läsa tabellen (här hittar du rapporten) som en ren topplista. Att Öckerö är den kommun som rent procentuellt ökat andelen hyresrätter beror inte på någon enorm byggsatsning.

– Det är klokt att göra en lokal tolkning utifrån villkoren på varje ort och göra slutsatser utifrån det, säger Rudolf Antoni.

Det finns tydliga skillnader mellan kommuner. Kommuner runt Stockholm, som Solna, Upplands-Väsby, Sundbyberg, Lidingö och Nacka haft den största minskningen av hyresrätter i absoluta tal. Detta beror på en kraftig ombildning till bostadsrätter. Det kan vara intressant att jämföra Stockholms kommun, som ligger i botten, där antalet hyresrätter minskat med drygt 57 000 lägenheter under perioden med Göteborg där det totalt sett blivit 10 000 fler hyresrätter.

Då är ändå hyresrätten den upplåtelseform som ökat minst relativt sett i Göteborg. Sedan 1990 har antalet hyresrätter ökat med drygt 7 procent medan antalet bostadsrätter ökat med hela 62 procent.

– Det är bra att Göteborg eftersträvar en jämn fördelning av upplåtelseformerna. Men det behöver bli mer attraktivt att bygga hyresrätter och vi ser fram emot de byggplaner som nu finns i staden. Det är viktigt att de kommer igång snabbt för läget är akut, säger Rudolf Antoni.

Han menar att orsaken till snedfördelningen är att hyresmarknaden är hårt reglerad medan bostadsrättsmarknaden är fri. Detta i kombination med med gynnsamma skatteregler, som ränteavdraget för det ägda boendet, leder till att hyresrätten försvinner även från de marknader där den är som mest attraktiv, anser Rudolf Antoni.

– När regeringen nu kommer med ett subventionspaket är det missriktat. För en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad kommer strukturella reformer alltid att vara viktigare än tillfälliga tillskott av skattemedel. Hyresrätten behöver inte subventioner. Ge den istället förutsättningar för egen bärkraft, säger Rudolf Antoni

Men det är trots allt få ställen där man bygger nya hyresrätter och inte får det uthyrt?

– Jo det stämmer. Men faktum är att det är enklare att snabbt omsätta pengarna i bostadsrättsbyggande. Du måste vara väldigt långsiktig om du ska kunna räkna hem en investering i att bygga hyresrätter.

Men är det då inte i bolagens avkastningskrav som är boven i dramat?

– Nej, hur bolagen resonerar kring avkastningskrav är något vi måste förhålla oss snarare än att ha åsikter om. Man kan tycka vad man vill om det, men pengarna flyttar dit det är mer välkommet att de tjänar pengar, resonerar Rudolf Antoni.

Därför menar han att det är ett problem att även om det är möjligt att ta ut en högre hyra i en nyproducerad lägenhet så ska den ut på en hyresmarknad där äldre lägenheters hyra är betydligt lägre. Detta minskar betalningsviljan hos hyresgästerna och i förlängningen värdet på fastigheten.

Se listan här – kommun för kommun

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]