[ Annons ]

Patrik Ollas, industridoktorand på Rise. Foto Rise.
Publicerat 17 mars, 2021

Så minskas energiförlusten från solel med likström

En övergång från växelström till likström kan minska energiförlusterna med nära 30 procent i en solelanläggning. Det visar resultat från ett forskningsprojekt från Rise.

Elen från en solelanläggning levereras som likström, liksom en stor del av de apparater som finns i ett hus. Men själva distributionen av elen sker med växelström, vilket innebär att elen måste omvandlas innan slutanvändning. Det skapar förluster.

– Genom att övergå till likströmsförsörjning i byggnader som har solel som energikälla kan man minska energiförlusterna. Med likströmsförsörjning minskar antalet omvandlingar, och på så vis nyttjas både den genererade och lagrade solenergin på ett bättre sätt, säger Patrik Ollas, industridoktorand på Rise. 

[ Annons ]

Hur mycket energi man kan spara genom att övergå till ett hus helt med likströmsförsörjning var utgångspunkten på det forskningsprojekt som nu redovisas av RISE. Resultaten visar att man med ett internt likströmssystem kan minska förlusterna i en villa med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system med växelström, vilket kan vara en nyckel om Sverige ska bli Sverige fossilfritt till 2045.

Inom ramen för projektet gjordes även en demonstration av ett likströmssystem med solel, batterilager och likströmsförsörjda laster i RISE Forskningsvilla i Borås. 

– Ett av målen med projektet var att installera, driftsätta och demonstrera ett system i full skala och ta lärdom av de utmaningar som finns med detta. Likströmsinstallation som denna är fortfarande unika i Sverige och detta var ett försök att öka intresset. Sedan driftsättningen i april 2018 har vi haft ett 20-tal olika grupper här på besök med allt ifrån studenter, forskare till industrin, säger Patrik Ollas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]