[ Annons ]

Statistiska centralbyrån har räknat ut hur många lägenheter som fanns i Sverige vid årsskiftet. Se resultatet här.
Publicerat 30 maj, 2011

Så många lägenheter finns det i Sverige

Statistiska centralbyrån har räknat ut hur många lägenheter som fanns i Sverige vid årsskiftet. Se resultatet här.

Vid utgången av 2010 fanns det 4 508 373 lägenheter i Sverige. Siffran kommer från  Statistiska centralbyrån, SCB, som gjort en kalkyl över landets bostadsbestånd. Räkningen visar att ungefär 2 miljoner lägenheter finns i småhus medan närmare 2,5 miljoner finns i flerbostadshus.

[ Annons ]

Av dessa 2,5 miljoner lägenheter är den största andelen, cirka 1,5 miljoner lägenheter, hyresrätter. Drygt 900 000 är bostadsrätter och exakt 99 stycken är ägarlägenheter.

Sedan den förra lägenhetskalkylen har hyresrätterna minskat till antal med 14 280. Det främsta skälet till minskningen är det ökade antalet ombildade lägenheter.

I flerbostadshus tillkom det 26 080 nya bostadsrätter i landet genom nybyggnad, ombyggnad och ombildning år 2010.

?

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]