Skiss på hur nya Operan kan se ut när den står klar 2027. I överbyggnaden till höger blir en ny scen. Bild: Statens Fastighetsverk.
Publicerat 21 november, 2019

Så kommer nygamla Operan att se ut

En tillbyggnad av Operan med sex nya salar, bland annat en andra scen. Idag får stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förslaget till utformning av en Ny Opera i Operan, även kallat NOIO.

Att Operan måste byggas om har länge varit uppe till diskussion, och då har även röster höjts för att en ny Opera kan byggas på annan plats.  Men 2013 fick Statens fastighetsverk som förvaltar huset, regeringens uppdrag att utreda hur en Ny Opera i Operan kan utformas. I uppdraget ligger utöver att rusta upp byggnaden att skapa bättre förutsättningar för Kungliga Operans konstnärliga verksamhet, att säkra en god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper och att öka tillgängligheten för publiken.

[ Annons ]

I förslaget som nu är klart och ska prövas i stadsbyggnadsnämnden är det en rejäl omdaning av operahuset med sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en andra scen, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Det blir också en ny andra entré för Operan. Planen är även att Operakällaren ska vara kvar.

– Kungliga Operan ska skapa glädje och delaktighet under många år framöver. Målet är att en Ny Opera i Operan ska hålla i minst 100 år till när projektet är slutfört, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet.

Renoveringen av en Ny Opera i Operan kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.

Några exakta kostnader har inte redovisats ännu, men den uppskattas till cirka 3,5 miljarder kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]