Foto: Plåt- och ventföretagen.
Publicerat 7 april, 2020

Så kan ventilationen motverka spridning av Covid-19 inomhus

Många fastighetsägare undrar om det finns åtgärder för att motverka spridningen av Covid-19 sprids i ventilationssystem. Därför har branschorganisationen Plåt- och Ventföretagen tagit fram ett antal tips som vara till hjälp.

Plåt- och Ventföretagen påpekar dock att det inte finns något man kan göra för att förhindra att Covid-19 tar sig in i byggnader via så kallad allmän ventilation. Men med dessa tips, hämtade från REHVA, VVS-föreningarnas europeiska förbund, kan man åtminstone skapa bästa möjliga förutsättningar för minskad spridning inomhus, ur ventilationssynpunkt.

[ Annons ]

Här är Plåt- och Ventföretagens tips:

  • Se helst till att ha kontinuerlig ventilation, stäng alltså aldrig av helt och hållet, eller ha åtminstone anläggningen i drift några timmar extra före och efter arbetsdagen.
  • Ha så stor andel utomhusluft som möjligt, cirkulera inte luften i lokalen.
  • Vid behov kan även fönstervädring användas som ett sätt att öka ventilationen om den är underdimensionerad.
  • Varken luftfuktighet eller rumstemperatur påverkar viruset, då krävs så hög temperatur eller luftfuktighet att det inte fungerar som arbetsplats.
  • Värme- och kylsystem kan vara igång som vanligt.
  • Roterande värmeväxlare bör vara avstängda.
  • Att rengöra ventilationskanalerna påverkar inte spridningen av viruset, partiklarna är så små att de rör sig med luften.
  • Ventilationssystemets filtertyp har ingen betydelse för spridning av viruset, i så fall måste man ha rumsspecifika luftrenare som används till exempel på sjukhus. Men det är viktigt att se till att filtren inte är igensatta utan att luften kommer fram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]