En del av det vinnande förslaget i tävlingen för design av Göteborgs stadslinbana, här vid Lindholmen. Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky
Publicerat 21 augusti, 2018

Så kan stadslinebanan i Göteborg se ut 2021

Det kan bli NCC och linbaneleverantören italienska Leitner Ropeways som får uppdraget att bygga en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

Trafikkontoret Göteborgs Stad har tecknat avtal med NCC Sverige AB och deras underleverantörer, bland andra linbaneleverantören Leitner Ropeways, som i ett första skede ska bidra i arbetet med den genomförandestudie som ska ligga till grund för det politiska investeringsbeslut som Göteborgs Stads kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige ska fatta. Om ett sådant beslut fattas utökas NCC:s uppdrag till att också bygga stadslinbanan.

[ Annons ]

– Vi är glada över att ha fått en entreprenör på plats och med det ytterligare linbanekompetens som kommer att tillföra den kunskap som behövs i det skedet projektet är i idag säger Christer Niland, nytillträdd avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Det är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som planerar för en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen.

– Stadslinbanan planeras att bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken, en tvärlänk som kommer att överbrygga barriärer och avlasta centrala delarna i Göteborg och på så sätt skapa förutsättningar för ett ökat hållbart resande, säger Christer Niland.

Tidsplanen har hittills varit att politiska beslut ska kunna fattas under senare delen av 2019 och att en stadslinbana ska kunna vara på plats till 400-årsjubileet 2021 men då upphandlingen med NCC varit överklagad behöver troligen tidsplanen justeras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]