[ Annons ]

Publicerat 14 oktober, 2020

Så kan städer stärka den biologiska mångfalden

En genomtänkt stadsplanering kan vara nyckeln till att bromsa klimatomställningen och att förebygga pandemier. Det framgår i en färsk rapport från Sweco.

Närmare 70 procent av världens vilda djur, fåglar och fiskar försvunnit sedan 1970, enligt WWF:s Living Planet Report 2020. Och FN:s egen prognos, Global Biodiversity Outlook (GBO), visar att inte ett enda av de 20 mål som sattes 2010 för att begränsa skadorna på den biologiska mångfalden uppnåtts till fullo 2020.

Men enligt Swecos rapport Urban Insight-rapport Building in Biodiversity: For climate, for health kan den dystra trenden vända genom stadsplanering.

[ Annons ]

– Många tänker kanske att den biologiska mångfalden främst finns ute på landet och i skogen, och att kombinationen rikt djur- och växtliv och rikt stadsliv inte är möjlig. I den här rapporten visar vi att det är precis tvärtom – det finns stor potential att stärka den biologiska mångfalden genom städerna, så länge den tas tillvara i stadsplaneringen, det säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco

Nyckeln är så kallade mikroklimat, som tack vare variationen av byggnader och grönytor, främjar den biologiska mångfalden. Genom att koppla samman planering av markanvändning, infrastruktur, arkitektur och byggnader kan man maximera ekosystemtjänsterna. Att placera träd på rätt sätt runt byggnader, som i sig leder till att användningen av luftkonditionering kan exempelvis minska med 30 procent och energiförbrukningen med 20-50 procent.

– En möjlighet är att låta den lokala biologiska mångfalden bland träd, buskar, vattenhål, parker och trädgårdar bli en naturlig del av stadslandskapet för att främja välbefinnandet hos såväl människor som naturen. Växtlighet ger djuren möjlighet att fortplanta sig samtidigt som det minskar buller, ger skugga, mildrar konsekvenserna av värmeböljor och förhindrar klimatförändringar, säger Emelie Persson Lindqvist.

Sweco Urban Insights rapport Building in Biodiversity: For climate, for health är en del av en serie rapporter på ämnet Climate Action, i vilken Swecos experter belyser specifika data, fakta och forskning som behövs för att planera och bygga säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]