I framtidens Nacka finns bland annat 4 600 nya bostäder, två tunnelbanestationer, en överdäckad motorväg samt attraktiva stråk, torg och parker. Det är några delar i programförslaget för hur Nacka ser ut om drygt 15 år. Se bilder.
Publicerat 19 november, 2014

Så kan framtidens Nacka se ut

I framtidens Nacka finns bland annat 4 600 nya bostäder, två tunnelbanestationer, en överdäckad motorväg samt attraktiva stråk, torg och parker. Det är några delar i programförslaget för hur Nacka ser ut om drygt 15 år. Se bilder.

Nacka kommun presenterar ett programförslag för hur centrala Nacka ska byggas ut fram till år 2030. Programmet ska vara vägledande för kommande detaljplaneprogram och målet är en hållbar och levande stadsmiljö.

[ Annons ]

Förutom 4 600 nya bostäder, 7000 arbetsplatser, två tunnelbanestationer, överdäckad motorväg och en ny bussterminal ska det bli attraktiva stråk, torg och parker. Fler förslag i programmet är att Nacka gymnasium flyttas och samordnas med ett framtida universitet och att Ryssbergen bebyggs på de delar som är bullerstörda.

Illustration: Nacka kommun

Området ska byggas ut i tre etapper fram till år 2030 och är tänkt att uppfattas som Nackas centrum. En förutsättning för utbyggnaden är den nya tunnelbanan. Stationslägena kring Järla station och Nacka centrum blir viktiga knutpunkter för arbetsplatser, handel och service.

Från 24 november till 16 januari kan Nackaborna tycka till om förslaget. Det kommer att finnas en 3D-modell på nacka.se/centralanacka av programförslaget där medborgare lämna synpunkter och kommentarer direkt i modellen och se vad andra tycker.

Illustration: Nacka kommun

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]