Som vanlig i Almedalen. Debatt och sen tar man i hand. Mats Olausson, SEB, Emma Hult, Mp, • Ola Serneke, Serneke-koncernen, Karin Pleijel, kommunalråd Mp, Axel Josefson kommunalråd M, Marie Linder, Hyresgästföreningen, Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder och Ulf Merlander, lokalpolischef.
Publicerat 2 juli, 2019

Så kan finansmarknaden bidra till att lyfta utsatta områden

Det finns en stor investerarbas som är intresserad av socialhållbarhet. Använd den potentialen. Det var Mats Olaussons, SEB, budskap när Gårdstensmodellen diskuterades i Almedalen.

I januari 2019 kom beskedet att Gårdsten ströks från polisens lista över särskilt utsatta områden. Frukterna av ett långt hårt arbete enligt Gårdstensmodellen ventilerades under ett välbesökt seminarium i Almedalen.

[ Annons ]

Mats Olausson, Senior Advisor Climate & Sustainable Finance, SEB, gjorde jämförelsen med hur hans bank hjälpt Göteborgs stad att, som första svenska stad, ge ut gröna obligationer. På samma sätt som det bidrog till att sätta strålkastarljuset på klimatfrågan menade han att det går att det är dags för finansbranschen att ta sig an social hållbarhet.

– I de fall finansiering är en fråga för att lyfta områden så finns det en stor investerarbas som är engagerad och ibland villig att satsa stora summor pengar. Här finns det ett stort intresse av att vara med och lösa frågor som sysselsättning, läxhjälp och så vidare, sa Mats Olausson.

Visst är det skillnad, konstaterade han. När det kommer till miljö och klimat så finns det ofta generella modeller som ser likadana ut överallt. Lösningarna för de sociala utmaningarna måste lösas mer lokalt. Även om det ofta finns inspiration att hämta från exempelvis Gårdstensmodellen.

– Men det finns mycket muskler i den finansiella industrin. Men vi kan inte bara hjälpa till med pengar, utan jag tror att precis som med gröna obligationer så kan vi lyfta problemen och bidra till att uppmärksamma beslutsfattarna på frågan.

Där hållbarhetsarbete ur ett finansiellt perspektiv ofta handlar om ren riskminimering menade Mats Olausson att sociala investeringar mer är en morot för att skapa högre fastighetsvärden.

– Det är ju något många investerare uppskattar, sa Mats Olausson.

Ola Serneke, vd Serneke-koncernen, höll med om att det finns ett stort privat intresse. Men för att fler ska kunna bidra behövs det åtgärder.

– Vi ska inte göra allt. Det finns ju fler duktiga entreprenörer. Om man vil öppna upp även för mindre bolag så bör det finnas en statlig garanti som gör det möjligt för exempelvis SEB att hjälpa till med finansiering, sa Ola Serneke.

Precis som i många av Almedalens stora paneler, här åtta personer, så stormade det av åsikter som skulle in i debatten. Liksom vindbyarna från Östersjön som stundtals skakade tältet vid strandpromenaden där samtalet tog plats. Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, tog upp hur utpekandet av särskilt utsatta områden inte hjälper de som bor där.

– Vi måste sluta prata om utan med de boende, sa Marie Linder.

Även om alla panelmedlemmar inte höll med om att polisens lista bör slopas så var men tämligen överens om styrkan i småskaliga lokala lösningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]