Foto: Wikimedia/Holger Ellgaard
Publicerat 17 december, 2018

Så kan fel om Värtaverkets utsläpp påverka fastighetsbolagen

Värtaverket i Stockholm har lämnat felaktiga uppgifter om utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket har nu avgörandet, men det kan innebära att flera fastighetsbolag tvingas revidera sina hållbarhetsrapporter.

Värtaverket är ett av de få kvarvarande svenska värmeverk som eldar med fossilt kol för att täcka värmebehovet vid effekttoppar. Därför är ägaren Stockholm Exergi skyldig att årligen redovisa hur mycket växthusgaser verksamheten släpper ut. Siffror som sedan ligger till ligger till grund för hur många kompletterande utsläppsrätter bolaget måste köpa.

[ Annons ]

Enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort är de siffror som redovisats för 2017 felaktiga. DN refererar till en revision från Naturvårdsverket där bristerna klassas som ”väsentliga felaktigheter”.

– Vi förväntar oss att alla anläggningar inom handelssystemet ska ha fungerande rutiner för att övervaka sina utsläpp och att de också ska kunna redovisa det för oss på ett transparent sätt. Ur det perspektivet är det allvarligt när det finns anläggningar som inte har systemen på plats, säger Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket till DN.

Naturvårdsverket driver nu ett tillsynsärende mot Stockholm Exergi. I januari väntas myndigheten ta beslut om utsläppssiffrorna.

Beroende på vad avgörandet leder till kan fastighetsbolag, som värmer sina hus med fjärrvärme, tvingas revidera sina hållbarhetsredovisningar

– Vi avvaktar Naturvårdsverkets beslut innan vi bestämmer vad vi ska göra. Men om någon av våra leverantörer lämnar felaktiga uppgifter får vi korrigera och kommentera i kommande redovisningar, konstaterar Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, menar att osäkerheten bakom siffrorna från Stockholm Exergi riskerar att skada tilltron till uppvärmningsformen.

– Som fjärrvärmekund är det viktigt att kunna lita på de uppgifter om utsläpp som fjärrvärmebolaget levererar. Fastighetsbolag vill sänka såväl sin energianvändning som klimatutsläpp. Val av uppvärmning beror på flera faktorer varav förtroende är en. Börjar förtroendet för fjärrvärmebolagen svikta tror jag fler kommer välja bort fjärrvärme och konvertera till exempelvis bergvärme.

Det bör betonas att det i nuläget inte är helt enkelt att få en bild av hur stora felaktigheter det egentligen rör sig om. Men Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, säger till DN att den preliminära bedömningen är att det handlar om flera miljoner kronor i sanktionsavgift.

Stockholm Exergi har gjort ett uttalande på sin egen hemsida där man menar att DN har utelämnat fakta. Enligt DN:s artikel ska felaktigheterna uppskattats till 2,2 procent av det som rapporterats in ursprungligen. I Stockholm Exergis bemötande sägs det att Naturvårdsverkets preliminära bedömning istället är att Stockholm Exergi har överlämnat cirka 0,7 procent för få utsläppsrätter. Men att den egna bedömningen är att bolaget istället överlämnat 0,2 procent för mycket.

Siffrorna lär klarna när Naturvårdsverket i januari återkommer i ärendet. Åt vilket håll är dock svårt att sia om. Under måndagen publicerade DN ytterligare ett avslöjande 52 000 ton ryskt stenkol som inte ska ha redovisats i miljörapporten 2015. En uppgift som bekräftas av Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström. Enligt honom beror felet på den mänskliga faktorn.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]