[ Annons ]

Publicerat 10 maj, 2017

Så kan du behålla rätten till hyra för trapphuset

Den som hyr ut ett äldre kontorshus till mer än en hyresgäst riskerar att tappa hyresintäkter för de allmänna utrymmena. Men med vissa uppgraderingar kan hyrestappet vinnas tillbaka.

När ett kontorshus görs om för att användas av flera olika hyresgäster kan stora ytor behöva exkluderas ur hyresavtalen eftersom de inte längre hör ihop med endast en av hyresgästerna. Alla utrymmen som tidigare använts som förbindelsegångar inom samma hyresgästs ytor blir helt enkelt allmänna.

[ Annons ]

– Man kan alltså säga att det man vinner i vakansgrad förloras i trapphuset, förklarar Paula Jääskeläinen, areamätare på WSP.

Men för den som äger en äldre fastighet finns det möjligheter att vinna tillbaka rätten att ta betalt för förlorade ytor, nämligen genom uppgraderingar till modern kontorsstandard. Det kan vara åtgärder som komplettering av till- och frånluftsventilation. Efter en sådan åtgärd kan hyresgästen få betala hyra även för den ytan som nyttjas i installationsutrymmet.

– Detta sker då installationsutrymmet enbart anses betjäna en av hyresgästerna, säger Paula Jääskeläinen.

För att ta reda på vilka ytor som är möjliga att ta ut hyra för i en kontorsbyggnad som används av fler än en hyresgäst bör man som fastighetsägare ta hjälp av en certifierad konsult för mätning av så kallad övrig area.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]