Publicerat 31 januari, 2018

Så kan de som står utanför få en bostad

Idag presenterar Fastighetsägarna nio konkreta förslag på hur Sverige kan få en bättre social bostadspolitik. Det handlar om ekonomiska stöd för att öka enskildas möjligheter att efterfråga bostäder, men även andra åtgärder som underlättar för de mest utsatta på bostadsmarknaden.

Rapporten ”HEM – Vägar till en bättre social bostadspolitik” är en bred genomgång som tar avstamp redan på 1910-talet då de första politiska besluten fattades om att upprätta nödbostäder för att möta bostadsbristen i storstäderna, fram till dagens situation med en stor skara svenskar som står utanför den reguljära bostadsmarknaden.

[ Annons ]

– Vi började den här processen redan för fem år sedan då vi såg tydliga signaler om att vi står inför växande problem samtidigt som det saknas verktyg för att hantera situationen, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige som tillsammans med Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Stockholm, skrivit rapporten.

Författarnas utgångpunkter har varit att en politisk övertro på den generella bostadspolitikens förmåga att hantera sociala utmaningar stått i vägen för en nödvändig utveckling av politiken och att en ensidig inriktning på ökat bostadsbyggande missar den växande grupp utsatta på bostadsmarknaden.

– En social bostadspolitik måste få kosta, och ytterligare ekonomiska resurser behöver tillföras för att finansiera åtgärder som når de svagaste grupperna, säger Martin Lindvall.

Under förmiddagen berättar vi på fastighetstidningen.se om innehållet i rapporten och senare under dagen får ni även reflektioner från bland annat Micael Nilsson, expert på Boverket och sekreterare i utredningen Kommunal planering av bostäder och Jenny Sonesson, ledarskribent Göteborgs-Posten.

Fastighetstidningen inleder i morgon en debattserie om social bostadspolitik med några företrädare för riksdagspartierna och bostadsminister Peter Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]