[ Annons ]

En ny utredning har kommit med förslag som ska hjälpa förstagångsköpare, både unga och äldre, att komma in på bostadsmarknaden.
Publicerat 29 juni, 2017

Så kan alla i kollektivet ha sitt eget hyreskontrakt

Genom att hyra en ideell del av en bostad kan alla boende i ett kollektiv eller annat gemensamt hushåll, ha varsitt eget kontrakt. Den lösningen föreslår Boverket i en ny utredning.

Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt, det vill säga flera kontrakt för en och samma bostad. Anledningen till utredningen är att partiella hyreskontrakt skulle kunna bidra till att bostadsbeståndet utnyttjades bättre i regioner med stor bostadsbrist.

[ Annons ]

Tanken är att en större bostad – nyproducerad såväl som i det befintliga bostadsbeståndet – ska kunna hyras ut till flera hushåll, vart och ett med ett hyreskontrakt med besittningsskydd på en del av bostaden och med gemensam tillgång till utrymmen som kök, badrum och sällskapsdel.

Boverket konstaterar i rapporten att det redan i dag finns goda möjligheter att hyra ut bostäder i olika kollektiva boendeformer, men att de nuvarande möjligheterna förutsätter att varje kontrakt motsvarar en fysiskt avgränsad del av en bostad på grund av regler om bland annat brandskydd och bullerkrav. Utan förändringar av bostaden skulle det krävas förändringar i hyreslagen och andra författningar för att bostaden ska kunna ha flera, partiella kontrakt. Det skulle också innebära ett avsteg från de krav som gäller i dag för vad som är en bostadslägenhet.

Men med idén om att hyra en ideell andel av en bostad kan Boverket ha hittat en möjlig lösning för att individuella hyreskontrakt ändå ska kunna bli av i till exempel en större lägenhet som används som kollektivboende.

Idén går ut på att var och en av de boende har ett eget kontrakt med hyresvärden med besittningsskydd, men kontraktet pekar inte ut vilket rum kontraktet avser, eftersom detta skulle betyda att samhällets regler kring vad som är en bostadslägenhet ska tillämpas.

Boverket menar dock att dessa bostäder måste uppfylla vissa krav, till exempel att antalet andelar begränsas beroende på bostadens storlek. Kraven på brandskydd blir dock lägre än de som gäller vid uppförande av en ny byggnad. Även denna lösning skulle kräva förändringar i bland annat hyreslagen.

pekar därför på att det finns andra åtgärder som skulle kunna förbättra läget på bostadsmarknaden utan att hyreslagen skulle behöva skrivas om, till exempel utökade möjligheter att hyra ut i andra hand eller möjligheten att få bostadsbidrag som inneboende, vilket inte är tillåtet idag.

Myndigheten påpekar i sin rapport att man inte tar ställning till huruvida partiella kontrakt bör införas eller ej, utan beskriver de hinder och möjligheter som finns för förslaget idag.

” Även med den lösning vi presenterat i denna rapport kommer det att krävas förändringar i olika författningar, bland annat hyreslagen, något som behöver studeras betydligt grundligare än vad som varit möjligt inom ramen för detta uppdrag”, avslutar Boverket sin rapport.

Rapporten Partiella hyreskontrakt kan du läsa i sin helhet på Boverkets webbplats.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]