Publicerat 7 januari, 2015

Så jobbar jag: Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig

Under vinjetten ”Så jobbar jag” berättar olika personer i branschen om sin arbetsvardag och sina verktyg för att lyckas på arbetet. Möt Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på : "Den personliga kontakten är ett ovärderligt verktyg".

Som hållbarhetsansvarig har Emma Henriksson till uppgift att se till att hållbarhetsfrågorna finns integrerade i allt Atrium Ljungberg gör.

[ Annons ]

Vilka är dina viktigaste verktyg i jobbet?
– Den direkta personliga kontakten med mina kollegor är ovärderlig, liksom med externa personer som i många fall också arbetar med hållbart företagande. De hashtaggar som intresserar mig handlar i första hand om hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Arkitektur- och designcentrums hallbarstad.se innehåller en rad bloggar, vilka är bra plattformar för diskussion mellan olika professioner och allmänheten.

Fasta arbetsplatser eller aktivitetsbaserat kontor – vad gäller hos Atrium Ljungberg?
– Fasta arbetsplatser i ett öppet kontorslandskap med gemensamma utrymmen. Den bärbara datorn ger flexibiliteten att välja en plats som passar bäst för uppgiften. Cirka två dagar i månaden arbetar jag hemifrån, de är vikta för arbetsuppgifter som kräver djupare koncentration, som att skriva eller läsa längre texter.

Hur gör du för att arbeta så effektivt som möjligt?
– Jag har som vana att varje dag sätta upp mål för dagens uppgifter. Det påbörjar jag på vägen till jobbet genom att gå igenom min kalender och formulera ett par uppgifter för dagens obokade tid. Uppgifter som jag håller i huvudet och som kan handla om att förbereda en presentation eller liknande. Genom att löpande stämma av de dagliga arbetsuppgifterna mot de mer långsiktiga målen för mitt arbete, kan jag säkerställa att jag fokuserar på rätt saker.

Hur håller du dig uppdaterad kring vad som händer ute i verksamheten?
– Kundernas synpunkter tar jag främst del av via våra uthyrare och förvaltare. Men också via egna direktkontakter, eftersom jag ser det som angeläget att få en djupare förståelse för deras utmaningar och en möjlighet att kommunicera vad vi kan göra för att påverka i frågan. Därtill både följer och kommunicerar jag med kunderna via sociala medier som Facebook och Twitter.

Hur ser samarbetet med branschen ut i stort?
– När det gäller hållbarhetsfrågor finns det ett antal nätverk där vi har en aktiv roll. Bland annat Stockholms stads forum för hållbara byggnader, där vi både delar med oss av erfarenheter och driver frågor tillsammans som handlar om alltifrån att utveckla nya nyckeltal till hur vi kan utveckla ”livet mellan husen”.

Nämn ett bra yrkesmässigt råd som du fått?
– Att satsa på något som är roligt och känns viktigt. Jag känner mig priviligierad att få jobba i en otroligt spännande bransch och med de hållbarhetsutmaningar som vi står inför.

Fakta/Emma Henriksson
Ålder: 39
Utbildning: civilekonom och samhällsplanerare.
Sedan två månader tillbaka hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg. Tidigare bakgrund som projektledare inom hållbarhet och stadsutveckling vid Stockholmshem, samt utredningschef vid Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]