[ Annons ]

Publicerat 17 oktober, 2014

Så jobbar jag: Charlotte Vikström, affärsutvecklare

Under vinjetten ”Så jobbar jag” berättar olika personer i branschen om sin arbetsvardag och sina verktyg för att lyckas på arbetet. Möt Charlotte Vikström, affärsutvecklare av moderna kontor på Norrporten: "Jag styrs av inspiration".

Charlotte Vikström hjälper Norrportens hyresgäster i processen att skapa ett nytt kontor.

[ Annons ]

– Ofta börjar det med att kunden ber oss att ta fram en planskiss för det man tror att man ska ha. Men jag försöker diskutera vad man vill med sin arbetsplats. Det gäller att lyfta blicken.

Ett bra kontor, enligt Charlotte, ska stödja verksamheten och det arbetssätt man vill tillämpa men också stärka företagets kultur och värderingar, identitet och varumärke.

Hur går det till när du lotsar kunden fram till det nya kontoret?
– Det första steget är att titta på kundens uppdrag och utmaningar för att sedan dyka djupare ned i vilket arbetssätt man vill att arbetsplatsen ska stödja. Vi ”brainstormar” och idéerna smalnas i flera steg ner till en färdig skiss. Det är viktigt att ha en strukturerad process så att alla känner sig trygga. En plan för kommunikation är en framgångsfaktor i projektet, så att medarbetarna vet hur de kommer få information och hur de kommer att vara delaktiga.

Vilka är dina viktigaste verktyg i jobbet?
–?Min PC Sony Vaio och min telefon, en Nokia Windows phone. Jag använder mest Powerpoint för mina presentationer och One note för anteckningar på telefon och dator. Men jag är absolut ingen prylmänniska. Hjärnan är mitt viktigaste arbetsredskap. Jag har bra minne och en förmåga att strukturera, analysera och dra slutsatser.

Vilket är ditt bästa ”tips i livet”?
–?”Gör det nu”. Att organisera sina uppgifter efter olika system kan vara bra men tar ofta mycket tid. Jag försöker ta tag i en uppgift så snart jag får den. Då är man ofta som mest inspirerad. Jag styrs mycket av inspiration, mitt jobb blir mycket bättre då.

Vilka hjälpmedel använder du när du organiserar din dag?
– Jag har försökt gå mot ett digitalt arbetssätt där jag har allt jag behöver i min PC. Min dag börjar i Outlook-kalendern, oftast medan jag äter frukost.

Hur håller du dig uppdaterad?
–?Genom att vara ute mycket. Jag besöker våra kunder och försöker göra studiebesök på nya kontor, deltar i nätverk och träffar andra i branschen. Jag läser artiklar, följer grupper på Linked In och Facebook, kollar konkurrenter och några  bloggar. IFMA är ett nätverk som arrangerar intressanta nätverksträffar, studieresor och konferenser.

Vilket är det bästa råd du fått?
När jag arbetade på tingsrätten drev jag en del förändringsarbete med min chef. Han sa ofta ”man ska inte spåra i nysnö”. Som gammal elitskidåkare vet jag precis innebörden av detta. Man behöver inte alltid vara längst fram. Ibland kan det vara bra att ligga lite efter och dra erfarenheter av vad andra har gjort.

Fakta/ Charlotte Vikström

Jobbar: affärsutvecklare, Norrporten

Ålder: 44 år.

Har tidigare gjort: Avdelningschef på SDC och administrativ chef på Sundsvalls tingsrätt.

Utbildning: Ekonom i botten, kompletterat med utbildning inom sociologi, arbetsmiljö och arbetsrätt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]