[ Annons ]

Nu har Akademiska Hus och Lunds universitet utsett vinnaren av skisstävlingen kring utbyggnaden av Ekonomihögskolan. Arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter är vinnarna.
Publicerat 29 oktober, 2013

Så här kommer nya Ekonomihögskolan se ut

Nu har Akademiska Hus och Lunds universitet utsett vinnaren av skisstävlingen kring utbyggnaden av Ekonomihögskolan. Arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter är vinnarna.

Under våren utlyste Lunds Universitet och Akademiska Hus en tävling inför ombyggnaden och tillbyggnaden av Ekonomihögskolan. . I uppdraget ingick att komplettera befintliga byggnader med ett nytt hus och bygga samman hela kvarteret till en attraktiv och väl fungerande helhet där hela verksamheten kan samlas. Deltagande arkitekter var Tham & Videgård (Stockholm), Snøhetta (Oslo) samt vinnande kontor Dorte Mandrup Arkitekter (Köpenhamn). Nu är det klart att arkitektbyrån Dorte Mandrup Arkitekter från Köpenhamn tar hem uppdraget.

[ Annons ]

– Ekonomihögskolans önskemål har varit att kunna samla verksamheten i en modern lärandemiljö där det är viktigt att det finns möjligheter till möten samt gemensamma vistelseytor. Dorte Mandrups förslag tillgodoser detta mycket viktiga önskemål bäst enligt bedömningsgruppen, säger Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

Dorte Mandrup har i sitt förslag fyllt ut stora delar av tomten där en gammal handskfabriken ligger idag, med en enplansbyggnad runt två gröna innergårdar. Enplansbyggnaden länkar samman den befintliga Ekonomihögskolan och i den samlade bottenvåningen finns de flesta student- och undervisningslokalerna. Mot nordväst reser sig en fyra våningar hög kontorsvolym.
– Bedömningsgruppen är överens om att detta kommer att bidra till en attraktiv närmiljö, samtidigt som det nya Ekonomicentrum ges den arkitektoniska prestige som också önskas, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

 

Illustration: Dorte Mandrup Arkitekter

Nästa steg inför beslutet om genomförande av projektet är att förslaget ska bearbetas ytterligare och kostnadskalkyler ska tas fram. Dessutom ska frågan om vem som ska vara fastighetsägare för den planerade nybyggnaden diskuteras.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ligger strax öster om stadens centrum, mellan Lunds Tekniska Högskola (LTH) och forskningsbyn Ideon. Ekonomihögskolan har idag lokaler längs Tunavägen och Ole Römers väg, men hyr även in sig i kontorsfastigheter på Ideonområdet. Den planeradade utbyggnaden kommer att ge utrymme för ytterligare 2000 personer och planen är att Ekonomihögskolan ska samla sin verksamhet i ett och samma kvarter, där ny bebyggelse länkas med befintliga hus.

Illustration: Dorte Mandrup Arkitekter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]