[ Annons ]

Ny belysning, gångbanor med markvärme och ramper till butiker. Så kan Stationsgatan i Luleå komma att se ut om Tyréns får bestämma. Det är Luleå kommun och Galären som gett Thyréns uppdraget att se över möjligheterna för ytterligare en mötesplats i centrala Luleå.
Publicerat 26 augusti, 2011

Så här kan Luleås nya affärsgata komma att se ut

Ny belysning, gångbanor med markvärme och ramper till butiker. Så kan Stationsgatan i Luleå komma att se ut om Tyréns får bestämma. Det är Luleå kommun och Galären som gett Thyréns uppdraget att se över möjligheterna för ytterligare en mötesplats i centrala Luleå.

Tanken är att binda samman centrum med för att göra det mer tillgängligt och trafiksäkert. Den del av Stationsgatan som gränsar till Statoil och Preem kommer att byggas om inom något år. Där blir det trottoarer och parkeringsplatser efter den modell som redan finns på Storgatan. I det nya förslaget skulle centrumet bindas samman och bli mer trafiksäkert med hjälp av ny belysning, breda gångbanor och ramper till butiker på Stationsgatan och Rådstugatan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]