[ Annons ]

Storlek på lägenheten och var i landet bostaden tillkommer avgör hur stort regeringens stöd för nyproduktion kommer att bli. Störst är stödet till lägenheter under 35 kvadratmeter i Stockholmsregionen.
Publicerat 25 mars, 2015

Så här fördelas subventionerna

Storlek på lägenheten och var i landet bostaden tillkommer avgör hur stort regeringens stöd för nyproduktion kommer att bli. Störst är stödet till lägenheter under 35 kvadratmeter i Stockholmsregionen.

På onsdagen presenterade regeringen sin nya bostadssatsning – ett stimulanspaket på 3,2 miljarder kronor årligen för ökad byggnation av hyresrätter. Redan samma dag presenterades planen för hur pengarna ska komma att fördelas.

[ Annons ]

Stödet kommer att vara olika stort, dels beroende på lägenhetsstorlek, dels beroende på var i landet bostäderna tillkommer.
För ytor upp till och med 35 kvadratmeter per lägenhet är stödbeloppet 5 300 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark (BRA) i Stockholmsregionen. I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar till Stockholmsregionen är stödbeloppet 4 200 kronor per kvadratmeter. och i övriga landet 3 000 kronor per kvadratmeter.

För ytor över 35 kvadratmeter och upp t.o.m. 70 kvadratmeter BRA lämnas ett reducerat stöd med 50 procent av det högsta stödbeloppet för respektive region. För ytor därutöver utgår inget stöd.

Att stödet är störst för mindre lägenheter och minst för stora lägenheter är enligt regeringen rimligt då de nödvändiga fasta installationerna i kök och våtrum blir dyras per kvadratmeter för små lägenheter.

För att vara berättigad att söka investeringsstimulans kommer vissa villkor att ställas för att säkerställa att det blir ett samhälleligt mervärde:

  • Riktvärden för hyror i hyresbostäder som byggts med stödet
  • Låg energianvändning
  • Lägenhetsfördelning
  • Förmedling via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen
  • Företagen ska medverka till praktisk arbetsmarknadsutbildning
  • En överkomlig hyra i 15 år

Det sistnämnda kravet ska med hjälp av reglerna om så kallade presumtionshyror säkerställa att de nya bostäder som tillkommer inom ramarna för subventionsstimulansen behåller ”en överkomlig hyra” i 15 års tid. Detta innebär att bostäderna ska under minst femton år användas för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades.

Om bostäderna inom denna femtonårsperiod inte längre används på det sätt som avses, antingen genom att hyrorna höjs avsevärt eller bostäderna används för andra ändamål, till exempel ombildas till bostadsrätt, ska hela bidraget kunna krävas tillbaka.

För att förhindra att investeringsstimulansen leder till att det inte byggs några stora hyreslägenheter till överkomliga hyror ska varje projekt innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar, vilket innebär att det i stödbeviljat projekt ska ingå minst en lägenhet med fler än tre rum och kök. Undantag från denna regel kommer att medges om specifika förutsättningar finns. Vidare är projekt som har en inriktning på en viss målgrupp, t.ex. studerande, undantagna från detta villkor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]