[ Annons ]

Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO. Foto: Alex von Sydow
Publicerat 26 augusti, 2020

Så halverade ÖBO sin elförbrukning

Örebrobostäder har mer än halverat sin elförbrukning sedan 2005. Bakom resultatet ligger strategiskt arbete och ett industriellt synsätt på fastighetsdrift.

Från börjat var målet att sänka elförbrukningen med 25 procent till 2015. Men man lyckades över förväntan och nådde en minskning med hela 40 procent, som följdes av en ytterligare sänkning med 10 procent till 2020.

– Vi har visat att det finns en mycket stor potential att effektivisera även i befintliga bestånd, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO.

[ Annons ]

Arbetet resulterade i att driftkostnaderna för fastighetsbeståndet, som omfattar 1,5 miljoner kvadratmeter i 23 500 lägenheter, minskade med 80 miljoner kronor per år, samtidigt som fastighetsvärdet steg med 1,6 miljarder kronor.

– Det finns därmed ingen motsättning mellan att rädda klimatet och förbättra fastighetsägarens ekonomi, menar Jonas Tannerstad, som inte bara har en bakgrund från fastighetsbranschen, utan även från tillverkningsindustrin. 

Den bakgrunden gav Jonas Tannerstad en idé. Han betraktade fastighetsbeståndet som en maskin och hittade därmed nya grepp för att effektivisera och optimera.

Effektivisering av energianvändningen är bara en del av ÖBO:s strategi. Den andra delen är att producera och lagra energi. Och den tredje att dela energi mellan hus, mellan stadsdelar eller med en helt annan aktör, exempelvis ett energibolag.

Ett exempel är kvarteret Karmen, som består av både renoverade och nybyggda hus. Här har ÖBO tillämpat både produktion och lagring av energ, och en ny fastighetsautomation är installerad. Värmetillförseln är exempelvis styrd mot vädret, både prognos och realtidsväder. Förfinad styrning gör att toppar i efterfrågan jämnas ut, vilket hjälper fjärrvärmeleverantören att hushålla med sin kapacitet.

El produceras i solceller och elen kan lagras i batterier. Även elbilar inkopplade på laddstolpar kan användas för batterilagring – Vehicle to grid (V2G). En fastighet är inte längre enbart en förbrukare av el och annan energi. Genom den smarta styrningen av elanvändningen i kv Karmen kan denna till exempel bidra till det nationella kraftnätets behov av frekvensreglering.

Nu jobbar ÖBO för att framtidens fastigheter både ska kunna producera, lagra och dela energi. Man uppför drygt 600 lägenheter i området Tamarinden på Sörbyängen, där värme produceras i solfångare och el i solceller. Elen lagras i batterier och enligt konceptet V2G. Nu hoppas ÖBO att Tamarinden blir det första bostadsområdet i Sverige som både producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

– Tamarinden kommer att producera egen energi och denna används i första hand innan energi köps utifrån, förklarar Jonas Tannerstad. Båda de tekniska näten – för el respektive värme – inom Tamarinden, kommer att byggas så att energin kan delas mellan husen.

Elproduktionen och utjämningen av effekttoppar leder till att effektbehovet för det övergripande nätet minskar. En simulering där 600 lägenheter kopplades samman visade att effektbehovet från det överliggande elnätet kunde minskas med 33 procent.

– Både värme och el i Tamarinden kommer att kontrolleras med mycket hög upplösning, kanske att jämföra med att ta EKG på en patient. Styrningen av energianvändningen görs i detalj och i elsystemet kan el flyttas mellan faserna för ett jämnare uttag. Nästa steg i utvecklingen blir att ta hjälp av AI och Machine Learning, där automationen själv svarar för erfarenhetsåterföring, avslutar Jonas Tannerstad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]