En värmepump är inte så bekymmersfri som fjärrvärmen. Det är trots allt en komplicerad teknik som kräver tillsyn. Det finns några punkter att hålla koll på, för bättre ekonomi, och för att förebygga och upptäcka driftstörningar.
Publicerat 13 november, 2013

Så håller du koll på värmepumpen

En värmepump är inte så bekymmersfri som fjärrvärmen. Det är trots allt en komplicerad teknik som kräver tillsyn. Det finns några punkter att hålla koll på, för bättre ekonomi, och för att förebygga och upptäcka driftstörningar.

[ Annons ]

Ställ in radiatorsystemet för värmepump
Man ska försöka hålla framledningstemperaturen till radiatorerna så låg som möjligt. Värmepumpen behöver inte lyfta värmen så mycket då, och arbetar då effektivare och med högre värmefaktor (COP), tipsar Jan-Erik Nowacki, värmepumpsexpert vid Svenska Värmepumpsföreningen. Hur detta går till förklaras i skriften ”Bergvärme på djupet”.

Rengör silarna
Värmepumpar har ofta silar på värme- och borrhållskretsarna som ska fånga upp partiklar som annars skulle sätta igen värmeväxlarna. Lämpligen rengörs silarna en gång om året, men gärna lite oftare när värmepumpen är ny, tipsar Jan-Erik Nowacki.

Kolla av driftdata
Märker man att värmepumpens driftdata förändras långsiktigt bör det utredas. Skillnaden mellan framlednings- och returtemperaturen för både radiatorvatten och köldbärare är faktorer att hålla koll på. Notera värden så du har något att jämföra med. Elförbrukning, gångtider och antal starter kan avslöja driftproblem. Om el-patronen går igång omotiverat mycket bör det undersökas.

Pass upp för läckande köldbärare
Köldbäraren, som hämtar värme ur borrhålet, kan drabbas av läckage. Den består av vatten med tillsats av teknisk sprit som frysskydd. Spritlukt är ett varningstecken, men också sjunkande nivå och tryck i expansionskärlet. Läckor kan göra att grundvatten kommer in i köldbärarkretsen, vilket kan ge isproppar som orsakar driftstopp. Om man behövt fylla på köldbärare, bör man även tillkalla en service-tekniker som kollar nivåer och frysskyddets koncentration.

Växelventilen är känslig
Växelventilen är en komponent som kan ge driftstörningar. Dess uppgift är att skifta värmematningen mellan tappvarmvatten och radiatorvatten. Om den hänger upp sig i radiatorläge kallnar tappvarmvattnet medan det kan bli riktigt varmt på elementen. I fall låsningen blir i tappvarmvattenläge svalnar radiatorerna. Därefter kan högtryckspressostaten lösa ut, och värmepumpen stoppas. Om ventilen krånglar kan elpatronen dra igång för att värma tappvarmvatten. Det kan upptäckas om man har koll på värmepumpens elanvändning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]