[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 10 mars, 2021

Så förbereder de sig på värmeböljan

Trots varmare somrar arbetar många bostadsbolag inte aktivt med att göra lägenheterna svalare, visar en undersökning av SVT och Hem & Hyra. Men det gäller inte allmännyttan i Stockholm.

När SVT Nyheter och tidningen Hem ringde runt till 50 kommunala bostadsbolag i Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar län visade det sig att över hälften av dem inte gör några anpassningar under renovering eller nybyggnation för att undvika övertemperaturer i bostäderna. Detta trots att många av dem beskriver att värmeböljan under sommaren 2018 var ett uppvaknande. Endast tre av de tillfrågade meddelar att de jobbar aktivt med olika metoder för att förebygga varmt inomhusklimat, trots att Folkhälsomyndigheten rapporterade om en överdödlighet med 700 personer den varma sommaren 2018.

Fastighetstidningen ringde runt till de största allmännyttiga bolagen i Stockholm, Svenska Bostäder, Familjebostäder Stockholm och Stockholmshem. De äger tillsammans över 70 000 bostäder och arbetar samtliga aktivt med frågan.

[ Annons ]

– I vår nyproduktion arbetar vi med att förebygga övertemperaturer genom att studera solvärmelast i tidigt skede i projekten. I det befintliga beståndet har vi gjort en kartläggning i GIS (geografiskt informationssystem, reds. anm.) för att identifiera byggnader med högre risk att drabbas av övertempereraturer i samband med värmebölja. Vi håller nu på att fördjupa den analysen med syfte att ta fram förslag till lämpliga åtgärder, säger Sara Wallin, hållbarhetschef på Svenska Bostäder.

Helena Ulfsparre, miljöchef på miljöenheten på Familjebostäder Stockholm säger att man 2019 gjorde en kartläggning om vilka fastigheter i beståndet som riskerar att få problem på grund av övertemperaturer. De kategoriserades i hög risk, medelrisk och låg risk. Högriskobjekten åtgärdas först.

 – Några exempel på anpassningar och beslut som vi kommit fram till är att höga träd är ovärderliga. De ger både skugga och svalka under varma perioder. Vår princip är därför att inga träd ska bort. Om våra träd blir för stora så kan vi beskära dem istället. Och vi planterar även nya träd med syfte att skugga våra hus, förutom att de ska vara vackra förstås, säger hon.

Familjebostäder Stockholm bygger även all nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de bland annat beräknar solvärmelast i vistelserum i olika skeden under projekten. Metoden utgår från maximal solinstrålning under sommarhalvåret. För att uppfylla kravet om begränsad solinstrålning så kan någon form av solavskärmning krävas.

 – I ombyggnation och samband med takrenovering beaktas solinstrålningen, och påverkar val av takmaterial. Solavskärmning planeras för i befintligt bestånd. I vår handlingsplan har vi tagit upp klimatskalsskydd som persienner och fönsterluckor och även diskuterat solskyddsfilm, säger Helena Ulfsparre.

Även Stockholmshem använder sig av Miljöbyggnad vid nyproduktion. Anpassningar görs med hänsyn till värme i lägenheterna, vilket exempelvis kan innebära att man monterar persienner eller annat solskydd vid stora fönsterpartier för att hålla värme ute.

 – När det gäller befintlig bebyggelse tar vi just nu fram en handlingsplan för skyfall med externa konsulter. Vi för dialog med samma konsulter om att ta det arbetet vidare för att även inkludera värmeböljor. Det kommer innebära att vi får kartlagt vilka fastigheter som är mest utsatta och kan behöva åtgärdas på olika sätt, säger Johanna Wikander, chef hållbarhet på Stockholmshem.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]