[ Annons ]

Ingela Lindh, ordförande Fastighetsägarna Sverige. Foto Johan Bergmark
Publicerat 30 november, 2020

Så får vi fart igen

Fastighetsbolagen har tagit ett stort ansvar i krisen. I sin ledare lyfter Ingela Lindh ett antal nödvändiga reformer för att man ska kunna axla ansvaret även i återhämtningen.

Det står nu helt klart att vi kommer få leva med coronapandemin betydligt längre än vad vi tidigare befarade.  Smittspridningen har ökat kraftigt under oktober och november. Allt hårdare rekommendationer och restriktioner införs. Vi behöver därför hitta sätt för att kunna fortsätta leva, arbeta och umgås i ett läge där pandemin finns kvar under en längre tid och hålla fast vid den svenska modellen att hålla samhället öppet.

Fastighetsbranschen har alltsedan coronakrisens början tagit ett stort ansvar.  Det handlar om riktade, skräddarsydda åtgärder för att minska smittspridning på platser där många människor normalt sett samlas. Men fastighetsbranschen har inte bara tagit ansvar för den egna verksamheten utan också ett mycket stort ansvar för sina kunder.

[ Annons ]

Närmare två av tre fastighetsägare har gett sina lokalhyresgäster tillfälliga rabatter. Enbart inom ramen för det statliga hyresstödet har fastighetsbranschen gett sina lokalhyresgäster 1,7 miljarder kronor i stöd under ett enda kvartal.

Vi är övertygade om att Sverige kommer att ta sig igenom den här krisen. Vi inom fastighetsbranschen är självklart beredda att ta vårt ansvar.

Fastighetsägare har även genomfört många andra åtgärder för att underlätta för sina lokalhyresgäster, som övergång från kvartals- till månadsinbetalning av hyran och anstånd, men också utveckling av nya tjänster och samverkan med lokalpolitiker för att gynna lokal handel och restauranger. Det är unika åtgärder som ingen annan del av näringslivet gjort och som vi i fastighetsbranschen ska vara stolta över. Det har gjort att många verksamheter kunnat klara sig igenom en akut kris.

Fastighetsbranschen är villig att fortsatt ta ett stort ansvar för att hålla samhället öppet under ansvarsfulla former och bidra med platser där människor på ett säkert sätt kan mötas, jobba och umgås. Men då behöver regeringen och riksdag se till att förutsättningarna finns där för vår bransch.

Det behövs beslut som skapar rimliga och förutsägbara affärsvillkor som möjliggör investeringar i allt från klimat till trygghetsåtgärder, från nyproduktion till nödvändiga upprustningar samt nödvändiga omvandlingar och anpassningar av våra befintliga bestånd.  

Här är några frågeområden som behöver lyftas fram för en viktig återhämtning för Sverige:

  • Reglerna för lokalanvändning behöver bli mer flexibla för att kunna ändra inriktning i en fastighet.
  • Svarthandel, otillåten andrahandsuthyrning till ockerhyror och missbruk av hyresrätten skadar hyresmarknaden. De luckor som finns i lagstiftningen behöver täppas till för att förhindra att hyresrätter missbrukas av kriminella.
  • Den sociala bostadspolitiken måste utvecklas så att den ger möjlighet till fler verktyg för att ge de som står allra längst ifrån bostadsmarknaden möjlighet till en bostad.
  • Hyresförhandlingarna behöver bli effektivare, med tydliga riktlinjer för hyresutvecklingen och en oberoende tvistelösning. Hyressättningen vid nyproduktion måste reformeras för fler nybyggda bostäder.
  • Momsreglerna för lokaler behöver ses över för att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt och kunna erbjuda flexibla kontorslösningar.
  • Kapitalkrav på bankers utlåning till fastighetsbolag behöver utformas så att de är anpassade till realistiska risker och främjar fortsatta investeringar i lokaler och bostäder.

Vi är övertygade om att Sverige kommer att ta sig igenom den här krisen. Vi inom fastighetsbranschen är självklart beredda att ta vårt ansvar. Nu behöver riksdag och regering ge oss förutsättningarna.

Ingela Lindh,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]